Dabisko zālāju atjaunošanās sekmes GrassLIFE projekta teritorijās: veģetācijas un augsnes monitoringa rezultāti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Demonstrējumu saimniecības "Bekas" dabisko zālāju atjaunošanās sekmju monitoringa rezultāti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Ziņojums "Latvijas dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi"

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Atskaite par zālāju atjaunošanai būtisku faktoru novērtēšanu ar aviācijā bāzētu attālu izpēti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Ziņojums "Sabiedriskās zinātnes pielietošana zālāju augsnes izpētei"

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: metožu kopsavilkums

Publikācijas datums: 10. marts, 2023

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: zvaguļu sēšana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: zemes virskārtas līdzināšana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: sēklām bagātas zāles vai siena izklāšana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: pļavas augu piesēja

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: ekspansīvo un invazīvo augu sugu ierobežošana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: augu sēklu izplatīšana ar mājdzīvnieku palīdzību

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri