Project GrassLIFE: After - LIFE Conservation Plan

Publikācijas datums: 4. decembris, 2023

Project GrassLIFE: Layman`s report

Publikācijas datums: 4. decembris, 2023

Projekta GrassLIFE pārskats

Publikācijas datums: 4. decembris, 2023

GrassLIFE2 partneri iepazīst demonstrējumu saimniecību “Bekas” un tajā izmantotās dabai draudzīgas zālāju apsaimniekošanas metodes

Publikācijas datums: 22. novembris, 2023

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks 2023. gada sezonā atjaunojis 216 hektārus dabisko pļavu biotopu

Publikācijas datums: 21. novembris, 2023

Latvijas Dabas fonds nostiprina dabisko pļavu saglabāšanas un atjaunošanas virzienu – īsteno projektu GrassLIFE2

Publikācijas datums: 30. septembris, 2023

Dabisko zālāju atjaunošanās sekmes GrassLIFE projekta teritorijās: veģetācijas un augsnes monitoringa rezultāti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Demonstrējumu saimniecības "Bekas" dabisko zālāju atjaunošanās sekmju monitoringa rezultāti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Ziņojums "Latvijas dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi"

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Atskaite par zālāju atjaunošanai būtisku faktoru novērtēšanu ar aviācijā bāzētu attālu izpēti

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Ziņojums "Sabiedriskās zinātnes pielietošana zālāju augsnes izpētei"

Publikācijas datums: 23. marts, 2023

Pētījumi un zināšanu pārnese - Padomi zemniekiem dabisko pļavu atjaunošanai: metožu kopsavilkums

Publikācijas datums: 10. marts, 2023

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri