Saimniecība “Piekrastes”, Skrīveru novads

Saimnieks: Jānis Kravalis 

Plānots atjaunot: aptuveni 20 ha dabisko pļavu

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Daugavas ieleja”

Nozare: gaļas lopkopība, tūrisms 

Projekta GrassLIFE ietvaros pļavas “Piekrastēs” turpinās atjaunot un apsaimniekot – tiks izcirsti krūmi un izveidotas ganību vietas liellopiem, kā arī iegādāti liellopi paši. Lai Daugavas ielejas pļavas atjaunotu, tām nepieciešama arī auglības mazināšana un dabisko pļavu sugu piesēja. Tāpēc jau projekta pirmajā gadā uz Jāņa pļavām atceļoja un tika izsēti Jaunpiebalgas dabiskajās pļavās nopļautie zvaguļi – augs, kas palīdzēs atjaunoties sugu daudzveidībai.

Jānim ir daudz ideju, kā attīstīt dabisko pļavu apsaimniekošanu tā, lai tā būtu saimnieciski izdevīga un dabai draudzīga. Skaistā ainava arī viņam ir ne mazāk svarīga vērtība, un to viņš māca un rāda arī saviem pieciem bērniem.

Projektā paveiktais

Jānis Kravalis ir uzņēmuma vadītājs, strādā informācijas tehnoloģiju nozarē un ir jauns, ambiciozs un ļoti jaudīgs cilvēks. Kā pats atzīst – pēc tam, kad palika trīsdesmit, mainījās domas par vērtībām un radās ideja, pat nepieciešamība, pēc saviem pārdesmit Latvijas hektāriem. Tos viņš atrada Skrīveros – dabiskās pļavas Daugavas krastā. Tās jau bija degradējušās, aizaugušas ar krūmiem. Jānis ķērās klāt pļavu atjaunošanai, liekot lietā arī savu svaigi iegūto lauksaimnieka izglītību Priekuļu tehnikumā.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri