Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: zemes virskārtas līdzināšana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: sēklām bagātas zāles vai siena izklāšana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: pļavas augu piesēja

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: ekspansīvo un invazīvo augu sugu ierobežošana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: augu sēklu izplatīšana ar mājdzīvnieku palīdzību

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Ziņojums “Latvijas dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi”

Publikācijas datums: 14. jūnijs, 2022

Pļavas augu sēklu piesēšanas instrukcija 2021

Publikācijas datums: 26. oktobris, 2021

Pētījumi un zināšanu pārnese - Zinātniskās publikācijas par zālājiem

Publikācijas datums: 19. augusts, 2021

Seminārs "Gribu pļavu!" - video un prezentācijas

Publikācijas datums: 12. augusts, 2021

Ilustratīvs noteicējs "Kas dzīvo dabiskās pļavās?"

Publikācijas datums: 6. jūlijs, 2021

Ilustratīvs noteicējs "Kas aug dabiskās pļavās?"

Publikācijas datums: 6. jūlijs, 2021

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri