Z/s “Vekši”, Valkas pagasts, Valkas novads

Saimnieki: Sanita un Ainis Āboliņi

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”

Kopējā saimniecības teritorija: 150 ha 

Nozare: bioloģisko gaļas lopu audzēšana

Aiņa Āboliņa dzimta šajā vietā mājo jau kopš 1850. gada. Viņš kopā ar sievu Sanitu un četriem bērniem dzīvo saimes mājā, kura 1851. gadā celta kā rija. Ne tikai šī saikne ar pagātni padara “Vekšus” īpašus. Saimniecībā gandrīz visā tās platībā ir bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas vērtības – to vidū arī četri dabisko pļavu veidi, tostarp arī gleznainas parkveida pļavas. Šajās pļavās, kurās uz vairākus gadsimtus vecajiem ozoliem aug izcili retā koksnes sēne košā zeltpore un dobumos mājo lapkoku praulgrauzis, igauņi nofilmējuši savus “vella kalpus” – filmu “Pēdējā relikvija”.

Savukārt tad, kad pavasarī Gauja applūst un parkveida pļavās starp ozoliem var līkumot tikai ar kādu peldlīdzekli, Ainis un Sanita auto nomaina ar laivu – jo arī ceļš ir applūdis. Tāda ir dzīve Gaujas līkumu un vecupju baseinā. Šai vietai vispiemērotākā saimniekošana ir gaļas liellopu audzēšana – tie var ganīties gan pļavās, gan aizaugušajās vecajās un lēzenajās vecupēs. Tāpēc “Vekšos” ir baltu Šarolē govju ganāmpulks.

Projektā paveiktais

Dzīvojot šādā, dabai īpašā vietā, līdzdalība dabas aizsardzības projektos ir daļa no darba, un te Ainim un Sanitai ir liela pieredze. “Vekši” piedalījušies jau trīs vērienīgos dabas projektos, saimniecībā arī ierīkota pastaigu taka, lai varētu iepazīsties ar Gaujas ielejas raksturīgo ainavu un tās dabas vērtībām. Līdz ar to dalība projektā GrassLIFE likās tikai loģiska – tā ir iespēja turpināt un attīstīt iesākto. Projekta ietvaros tiks papildināts ganāmpulks, būvēts žogs ganībām, sakārtoti piekļuves ceļi. Ainis un Sanita arī eksperimentē ar vērtīgo sugu pārnesi, mēģinot ieviest dabisko pļavu puķes atjaunojamajās teritorijās. Ražot augstvērtīgu bioloģisko liellopu gaļu – tas, protams, ir viņu galvenais saimnieciskais uzdevums, taču saglabāt un nodrošināt dabas daudzveidību pļavās – tikpat būtiska misija.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri