Z/s “Vētras”, Valkas pagasts, Valkas novads

Saimnieks: Valdis Pīrs

Plānots atjaunot: aptuveni 33 ha dabisko pļavu

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”

Kopējā saimniecības teritorija: 320 ha

Nozare: Daudznozaru zemnieku saimniecība – graudkopība, lopkopība, zivjkopība, olu ražošana.

Valda Pīra saimniecība “Vētras” ir plaša, un tajā ir skaidri sajūtams – šis ir tikai sākums. Valdis, diplomēts jūrnieks, savu laiku nostrādājis Īrijā, atgriezās Latvijā, un pirms pieciem gadiem sāka darboties no mātes mantotajā saimniecībā. Tagad te ir daudznozaru saimniecība, arī vērienīga vistu olu ražotne – Valda vistas dzīvo brīvās turēšanas apstākļos.

Kopš 2016. gada Valda īpašumā ir pļavas Gaujmalā. Ziedošās pļavas viņš atceras jau no bērnības, tagad tās ir aizaugušas, brikšņainas, padevušās mežam, bet ar labu dabiskās pļavas potenciālu. Tāpēc, Ziemeļgaujas kaimiņu aicināts, Valdis kļuva par projekta GrassLIFE partneri. Projekta gaitā būs jātiek galā ar aizaugumu, pļavas vajadzēs atkrūmot, izvērtēt, vai nav nepieciešama pļavas sugu piesēšana.

Projektā paveiktais

“Vētrās” projekta GrassLIFE centrs ir liellopi – 25 Aberdīnas Angus šķirnes teles. Valdis atzīst, ka liellopus saimniecībā gribējies vienmēr, un darbošanās ar tiem dod patiesu mieru un gandarījumu. Liellopi arī būs Valda Gaujmalas pļavu atjaunotāji, tā apvienojot lauku uzņēmēja sapni par savu liellopu ganāmpulku un dabisko pļavu atdzimšanu. Ja kaut ko darīt, tad darīt ar vērienu, saka Valdis. Skaidrs, ka arī pļavas te atkal būs.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri