SIA “Sita Nature park”, Litenes pagasts, Gulbenes novads

Saimnieks: Jurijs Prokofjevs

Plānots atjaunot: aptuveni 110 ha dabisko pļavu

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene”

Kopējā saimniecības teritorija: 400 ha Nozare: briežu dārzs, gaļas lopkopība, biškopība

Jurijs Prokofjevs par sevi saka – traks mednieks, un tāpēc arī savā lauku īpašumā gribējis ierīkot briežu dārzu. Tas arī ir izdevies un viņam pieder 150 ha plašais briežu dārzs Pededzes upes ielokā. Taču bez briežu dārza Jurijam tikušas arī dabiskās palieņu pļavas, kas pakava veidā ietver Pededzes līkumu. Applūstošā upe nosaka to, ka citādi, nekā noganot pļavas nemaz nevar izmantot, tāpēc Jurijam ir ap 30 galvu liels Herefordas šķirnes liellopu ganāmpulks.

Dabiskās pļavas ir viņa saimniecības neatņemama daļa – indikatorsugas sastopamas jau gandrīz pie mājas sliekšņa, un tāpēc arī rūpes par pļavām ir daļa no darba. Pļavas arī dod atpakaļ – sienu un ganības, un tās ir arī lieliska medus vākšanas vieta bitēm. Bites ir vēl viena Jurija aizrautība, un viņš īpaši interesējas par mūsdienīgiem un dabiskiem biškopības paņēmieniem. Viņa bišu saimes mājo daudzstāvu stropos, savukārt projekta GrassLIFE ietvaros paredzēts iegādāties inovatīvu stropu svēršanas tehniku un programmatūru, kas nodrošinās stropu svaru datu pārraidi. Tas ļaus sekot līdzi tam, cik veselīgas ir bites, kā tām klājas un kāda ir nektāra plūsma stropā. Gala rezultāts – īpašais dabisko pļavu medus.

Projekta ietvaros atjaunojamās teritorijās tiks frēzētas saknes un ciņi, tiks paplašināts ganāmpulks, lai varētu paplašināt arī ganīšanas teritorijas, laboti piekļuves ceļi ganībām un ierīkoti žogi ap ganībām. Jurijs atzīst – ja nebūtu atbalsts dabas saglabāšanai, tad arī viņš savā zemē varētu mazāk darīt.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri