Informācijas krātuve

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: ekspansīvo un invazīvo augu sugu ierobežošana

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Padomi zemniekiem dabisko zālāju atjaunošanai: augu sēklu izplatīšana ar mājdzīvnieku palīdzību

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi

Publikācijas datums: 27. jūnijs, 2022

Ziņojums “Latvijas dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi”

Publikācijas datums: 14. jūnijs, 2022

Pļavas augu sēklu piesēšanas instrukcija 2021

Publikācijas datums: 26. oktobris, 2021

Seminārs "Gribu pļavu!" - video un prezentācijas

Publikācijas datums: 12. augusts, 2021

Ilustratīvs noteicējs "Kas dzīvo dabiskās pļavās?"

Publikācijas datums: 6. jūlijs, 2021

Ilustratīvs noteicējs "Kas aug dabiskās pļavās?"

Publikācijas datums: 6. jūlijs, 2021

Ziņojums "Spradzeņu (Fragaria iridis Duchesne) un meža zemeņu (Fragaria vesca L.) bioloģiski aktīvo vielu izpēte"

Publikācijas datums: 13. jūnijs, 2021

Ziņojums "Zālāji, bioloģiskā daudzveidība un bizness" (angļu valodā)

Publikācijas datums: 2. jūnijs, 2021

Ziņojums "Zālāji un ekosistēmu pakalpojumi"

Publikācijas datums: 2. jūnijs, 2021

Augsnes faktoru nozīme zālāju ekosistēmās

Publikācijas datums: 10. maijs, 2021

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri