Notikusi LU 80. Starptautiskā zinātniskā konference, kas veltīta dabisko zālāju saglabāšanas tematikai

25. un 26. aprīlī notika 80. Latvijas Universitātes (LU) Starptautiskā zinātniskā konference, “Dabisko zālāju saglabāšana Latvijā: sociāli – ekoloģiskā perspektīva”. Konferences pirmajā dienā, kas notika ZOOM platformā, uzstājās lektori no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Vides Aizsardzības pārvaldes, Vides un reģionālās attīstības ministrijas u.c. Konferences otrā diena, kas norisinājās LU Dabas mājā, bija īpaši veltīta GrassLIFE projekta pieredzes stāstiem, sākot ar projekta vadītājas Ingas Račinskas ievadu par Latvijas Dabas fonda vairāk kā 20 gadu pieredzi praktiskā zālāju atjaunošanā un turpinot ar izvērstiem stāstiem par dažādiem ar projekta ieviešanu saistītiem aspektiem. GrassLIFE projektā veiksmīgi apvienota zinātne, prakse un komunikācija. 
"Komunikācijas sadaļā dzirdējām gan Lienes Brizgas - Kalniņas stāstu par stratēģiskās komunikācijas nozīmi un GrassLIFE panākumiem, kā arī Rūtas Abajas stāstu par Latvijas iedzīvotāju ārstniecības augu lietošanas paradumiem. Zinātnes un prakses sadaļā dzirdējām dažādus ekspertu stāstus par zālāju atjaunošanas sekmēm un inovatīvām atjaunošanas metodēm projektā, gan stāstu par GrassLIFE zālāju konektivitātes modeli, kā arī vērtējumu par lauku attīstības politikas ietekmi uz zālāju apsaimniekošanu," stāsta projekta GrassLIFE vadītāja Inga Račinska

GrassLIFE pieredzes stāstus papildināja arī ziņojumi no citiem dabas atjaunošanas projektiem un iniciatīvām: Par pļavas aptieku, jeb mūsdienu Latvijas iedzīvotāja ārstniecības augu lietošanas paradumiem, kā arī par sabiedriskās zinātnes kampaņu "Dzīvā augsne" un tajā iegūto rezultātu apskatu zālāju izpētē stāstīja Rūta Abaja no Vides risinājumu institūta.  Savukārt par zālāju apsaimniekotāju viedokli par viņu zināšanām un vēlmi mācīties par bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu runāja Marta Ancāne, LU ĢZZF un projekta LatViaNature pārstāve. 

Visi konferences ziņojumi drīzumā būs pieejami šeit.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri