Seminārs ekspertiem “Zālāju biotopu ekoloģiskā atjaunošana: metodes un to efektivitātes monitorings”


Zālāju eksperti tiek aicināti uz divu dienu semināru “Zālāju biotopu ekoloģiskā atjaunošana: metodes un to efektivitātes monitorings”, kas notiks 2022. gada 5. un 6. augustā. Semināra mērķis – iepazīstināt ar zālāju ekoloģiskās atjaunošanas monitoringa metodiku un tās testēšanas rezultātiem, kā arī apskatīt zālāju ekoloģiskās atjaunošanas vietas un diskutēt par veikto darbu efektivitāti. Semināru kopīgi organizē ES LIFE programmas projekti LatViaNature: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija un GrassLIFE:Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.

Seminārā aicināti piedalīties esošie un topošie zālāju biotopu eksperti, kā arī citi interesanti ar pieredzi zālāju izpētē un apsaimniekošanā.

Semināra pirmajā dienā, 5. augustā, eksperti aicināti uz Valkas pagasta dabas saimniecību “Bekas”, kur kopā ar projekta GrassLIFE eksperti Baibu Strazdiņu un “Beku” saimnieku Viesturu Lārmani tiks aplūkota zālāju atjaunošanas pieredze saimniecībā, kā arī varēs aplūkot atjaunošanas vietas dabā. Dienas otrajā pusē būs pārbrauciens uz dabas liegumu “Mugurves pļavas”, kur varēs iepazīties ar metodēm, kas izmantotas zālāju atjaunošanai šajās teritorijās.

Savukārt nākamajā dienā, 6. augustā, seminārā uzstāsies zālāju eksperte Solvita Rūsiņa, kā arī notiks kopīga prāta vētra par monitoringa pieejas izstrādi atjaunojamai zālāju teritorijai. Dienas otrajā daļā eksperti varēs iepazīties ar dabisko zālāju ekoloģisko atjaunošanu z/s “Kalna Rubeņi” Madonas novadā, bet dienas noslēgumā doties iepazīties ar zvaguļu sēšanas eksperimenta vietu Skrīveros.

Semināra organizētāji nodrošina bezmaksas dalību seminārā, kā arī pusdienas, savukārt par transportu, nakšņošanu un vakariņām būs jāparūpējas pašiem dalībniekiem. Tāpat dalībnieki var pieteikties gan uz abām semināra dienām, gan uz vienu atsevišķu.

Pieteikšanās līdz 18. jūlijam: https://ej.uz.registreshanas

Semināra programma un sīkāka informācija

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri