Projekta GrassLIFE partneri dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz “Sitas dabas parku”

GrassLIFE zemnieku saimniecības 16. jūlijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Natura 2000 teritoriju “Sitas un Pededzes paliene”, lai iepazītos ar projekta partneru saimniecībā “Sitas dabas parks” paveiktajiem zālāju atjaunošanas darbiem.

Saimniecības ietvaros projektā tiek atjaunoti 110 hektāri dabisko pļavu. Saimnieka Jurija Prokofjeva vadībā iepazināmies gan ar ierīkotajām ganībām un ganīšanas ietekmi uz atjaunojamo zālāju veģetāciju, gan atsegtajiem ozoliem un atkrūmotajām parkveida pļavām, kurās vēl turpinās celmu frēzēšanas darbi.

Saimniecībā 2021. gadā iegādāta arī zālāju sēklu savākšanas mašīna, kuru dedzīgi apskatīja un apsprieda visi klātesošie zālāju apsaimniekošanas praktiķi. Ar to ievāktās sēklas šoruden plānots izmantot gan Jurija, gan citu partneru dabisko zālāju atjaunošanā.

Vairāk par saimniecību lasiet šeit: https://grasslife.lv/plavu-atjaunotaji/sia-sita-nature-park/

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri