Noslēgusies kampaņa “Dāvana, bez kuras nespējam dzīvot!”

Lai aicinātu Latvijas iedzīvotājus ziedot dabisko pļavu atjaunošanai, no 2021. gada 10. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim un no 7. līdz 14. februārim, Latvijas Dabas fonds īstenoja kampaņu “Dāvana, bez kuras nespējam dzīvot!”. Kampaņas ideja: ziedojums 15 EUR apmērā ir dāvana – 1 atjaunots pļavas kvadrātmetrs, kuru var uzdāvināt sev, kādam citam un kopumā – dabai. No saziedotajiem līdzekļiem tiek atjaunota dabiskā pļava  aizsargājamā ainavu apvidus “Ziemeļgauja” zemes īpašumā “Lejzemnieki”.

Katram ziedotājam, kurš to veica ar aplikācijas Mobilly starpniecību, vai ieskaitot naudu LDF kontā, bija iespēja pieteikties papīra kartītei, kurā ierakstītas konkrēta atjaunojamā pļavas kvadrātmetra koordinātas, lai dāvanas saņēmējs, ja vēlas, var apciemot savu pļavu. Ja ziedotājs nevēlējās papīra kartīti, tā tika nosūtīta elektroniski.


Kampaņas rezultātā tika saziedoti gandrīz 4000 EUR, taču šo iniciatīvu pamanīja uzņēmums “Madara Cosmetics”, kas dabisko pļavu atjaunošanai ziedoja 10 000 EUR. Pateicoties ziedojumiem LDF jau ir uzsācis un turpinās atjaunot vērtīgo parkveida biotopu, veicot nepieciešamos darbus, tajā skaitā pļavas augu sēklu piesēju.

Kampaņas lapā joprojām ir iespējams ziedot pļavas kvadrātmetra atjaunošanai un iegūt sava pļavas kvadrātmetra koordinātas. 

 “Gada nogales, Valentīna dienas un citu svētku patēriņa pieaugums atstāj ietekmi uz vidi, un apdāvināšanās rezultāts bieži vien ir negribētu un neizmantotu lietu kaudzes, kas paslēptas kādā tālākā stūrī. Latvijas Dabas fonds radīja iespēju dāvināt patiešām jēgpilnu un unikālu dāvanu – dabiskās pļavas kvadrātmetra atjaunošanu. Šī dāvana ir lieliska atbilde dabas daudzveidības krīzei!”, saka Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa.

“Ziedošana dabas, dabas atjaunošanas iniciatīvām, Latvijā vēl nav ierasta lieta. Tomēr sabiedrības atbalsts šādām rīcībām ir ļoti būtisks, un mēs turpināsim aicināt sabiedrību iesaistīties gan ar ziedošanu, gan citos veidos. Sirsnīgs paldies visiem, kas jau dara darbus dabas labā!” – stāsta Liene Brizga – Kalniņa.

Kampaņu LDF īsteno ES LIFE projektu GrassLIFE un “Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai" ietvaros. 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri