Nāc pļavā dabiskā! Animācijas filmiņu sērija par ekosistēmu pakalpojumiem

Pašā ziemas vidū mēs, projekts GrassLIFE, aicinām atgriezties vasaras noskaņās un virtuāli iebirst dabiskā pļavā! Viss, ko dabiskā pļava mums dod, un daļu no šiem labumiem mēs izmantojam arī šobrīd, dēvējams par ekosistēmu pakalpojumiem. Tomēr ne visus tos mēs pazīstam, apzināmies un novērtējam. 

Lai iepazīstinātu ar dabiskās pļavas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, mēs esam izveidojuši animācijas filmiņas “Nāc pļavā dabiskā!” – katra no sērijām veltīta kādam no pļavas devumiem.

1. sērija. Apputeksnēšana.

Apputeksnēšana ir augu vairošanās procesa sastāvdaļa, bez kuras nav iespējams izaudzēt kultūraugus un iegūt pārtiku. Kukaiņi apputeksnēšanā paveic galveno darbu – nogādā putekšņus uz zieda drīksnas, apputeksnējot 80% no visiem pļavas augiem. 84% lauksaimniecības ražas ir atkarīgi no apputeksnētājiem. Zinātnieki aprēķināja – ja kukaiņi pārstātu apputeksnēt augus un to vajadzētu darīt mākslīgi, process izmaksātu 15 miljardus eiro gadā.

Lai apputeksnēšana varētu notikt, ir nepieciešama dabiskā pļava. Latvijā mitrās pļavās ir sastopamas 1300 kukaiņu sugas un sausās pļavās – līdz pat 2200 kukaiņu sugu. Piektdaļa no tām ir apputeksnētāji – bites, kamenes, ziedmušas, tauriņi. Daudzi no tiem dzīvo dabiskās pļavās un ir efektīvi apputeksnētāji. Dabiskā pļava ir vieta, kur kukaiņi var vairoties, baroties ar ziedaugiem un atpūsties. Kāpēc apputeksnēšana ir būtiska un ko katrs varam darīt dabisko pļavu saglabāšanā un atjaunošanā – skaties GrassLIFE sēriju!

2. sērija. Ārstniecības augi. 

Apmēram trešdaļa no ikdienā izmantotajiem ārstniecības augiem nāk no dabiskās pļavas. Vienā dabiskajā pļavā var atrast 10 – 20 dažādas ārstniecības augu sugas. Uzturot dabiskās pļavas un veicinot to daudzveidību ar dabai draudzīgām apsaimniekošanas metodēm, nodrošinām lielāku sugu skaitu, tātad – vairāk ārstniecības augu. Plašāk par ārstniecības augu nozīmi mūsu veselības spēcināšanā un dabiskās pļavas uzturēšanas iespējām – skaties sērijā! 

3. sērija. Plūdu kontrole.

Palieņu pļavas darbojas kā dabiski sūkļi, kuri palu un plūdu laikā zemes virspusē un augsnē uzkrāj palu ūdeņus, neļaujot tiem strauji appludināt upju lejteces. Palu ūdeņi no tām aizplūst lēnām, neradot katastrofālas sekas cilvēku īpašumiem. Viens pļavas hektārs palu un plūdu laikā spēj aizturēt līdz 180 kubikmetriem ūdens. Ilggadīgās pļavas aiztur par 20% vairāk ūdeņu nekā lauksaimniecības kultūras aramzemes un divas reizes vairāk nekā apbūvētas platības. GrassLIFE sērijā iepazīsti plūdu veidošanās un novēršanas procesus un uzzini, ko vari darīt, lai palīdzētu mazināt plūdu ietekmi! 

4. sērija. Kultūraugu kaitēkļu apkarošana.

Cilvēka maz ietekmētās ekosistēmās kaitēkļu problēmas nav, jo katra suga iekļaujas ekoloģiskajā tīklā. Taču mūsdienu vienkāršotā lauksaimniecības zemju struktūra, vienlaidus monokultūru platības un samazinātā dzīvo organismu daudzveidība izjauc ekoloģisko līdzsvaru starp sugām. Tad atsevišķām sugām pazūd to dabiskie ierobežotāji, tās pārlieku savairojas un kļūst par kaitēkļiem lauksaimniecībā. Dabiskā pļava ir mājvieta daudziem kultūraugu kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem – putniem, sienāžiem, zirnekļiem, mārītēm un citiem plēsējiem. Tie kultūraugu kaitēkļu apkarošanu jeb biokontroli veic ļoti efektīvi.

5. sērija. Kultūras pakalpojumi.

Dabiskā pļava ir būtiska mūsu kultūrvēstures un identitātes daļa. Tā izsenis ir bijis tēls literatūrā un mākslā. Piemēram, Krišjāņa Barona Dainu skapī atrodamas 283 tautasdziesmas par pļavu un siena pļaušanu, bet par ganībām un lopu kopšanu – vairāk nekā 700. Ar dabiskajām pļavām bagāta ainava sniedz vizuālu baudījumu un ir kultūrvēsturiskās izziņas avots. Tāpat dabiskajai pļavai ir simboliska nozīme tādos rituālos kā Jāņu vainaga pīšana un trejdeviņu Jāņuzāļu lasīšana. 

6. sērija. Ekosistēmu pakalpojumi.

Visus labumus, kurus daba dāvā cilvēkiem, sauc par ekosistēmu pakalpojumiem. Dažus no dabiskās pļavas ekosistēmu pakalpojumiem, piemēram, ārstniecības augus, pazīstam, ievācam paši un izmantojam bieži. Taču dabiskās pļavas devums ir daudz lielāks, un tam ir neatsverama nozīme dabas līdzsvara uzturēšanā un cilvēku dzīvē. Dabiskā pļava uzlabo ūdens kvalitāti, veido augsni, regulē kaitēkļu izplatību un novērš plūdus.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri