Mobilais ganāmpulks ierodas piejūras Randu pļavās

Lai Dabas aizardzības pārvaldes (DAP) aprūpē esošajās Randu pļavās palīdzētu atjaunot vērtīgos zālājus, šogad un nākamgad tur ganīsies LDF projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks. Pirmās Galovejas šķirnes gotiņas uz 20 ha lielo darba lauku ieradās 12. maijā. Šis ir jauns un izaicinošs sākums piejūras zālāju atjaunošanā šājā teritorijā pēc desmit gadu pārtraukuma, jo ganību sagatavošana šādā pārmitrā un no jūras uzplūdiem atkarīgā teritorijā ir liels izaicinājums ikvienam apsaimniekotājam.

Dabas liegumā Randu pļavas, kas stiepjas Vidzemes piejūrā no Kuivižiem līdz Ainažiem, pēc ilgāka pārtraukuma ganīsies 11 mobilā ganāmpulka govis. Līdz pat oktobra beigām lopiņi cītīgi strādās, lai palīdzētu saglabāt un atjaunot unikālo un vērtīgo biotopu – piekrastes pļavas, ko arvien vairāk pārņem niedres. Šī aktivitāte tiek īstenota DAP īstenotajā projektā “Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana īpaši aizsargājamās teritorijās” (kopumā 30) Latvijāā. Ilgtermiņā tieši ganības ir šādām pļavām piemērotākais apsaimniekošanas veids gan no bioloģiskā, gan arī mūsdienu tehnoloģisko iespēju viedokļa. 

Sākot (DAP) īstenoto projektu Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana, noņemts biezais kūlas jeb vecās zāles slānis, pļautas niedres un izcirsti krūmi. Šobrīd govīm atvērta aptuveni 20 hektāru liela platība ar iespēju piekļūt niedru jaunajiem dzinumiem, izveidotas vairākas pieejas pie lagūnām un atsegti skati uz lagūnām un jūru. Lai nodrošinātu dzirdīšanu, ir pieejams neliels dīķis. 

Ganības iežogotas ar aploku, kam pieslēgts elektriskais gans. Vienai no govīm piestiprināts raidītājs, kas ļauj bariņam sekot līdzi arī attālināti. Turklāt LDF un DAP pārstāvji regulāri brauks tās apsekot. 
  • Ganības ietver putnu vērošanas torni un randu pļavu pastaigu taku, uz kuru var nokļūt caur vārtiņiem, kas aiz sevis jāaizver.
  • Ganāmpulka koordinators un arī projekta organizatori lūdz iedzīvotājus, apmeklējot šo teritoriju, suņus turēt pavadā.
Sākot ar augustu, kad beigsies niedru pļaušanas liegums, arī atlikušajā projekta teritorijā turpināsies to pļaušana, lai platību padarītu vēl atklātāku. DAP speciāliste Daina Bojāre pirms projekta sākšanas veica augu monitoringu dabas lieguma dažādās vietās, lai novērtētu aktuālo veģetāciju un vēlāk varētu konstatēt, kā ganīšana to izmainījusi.

FOTO: Inga Hoņavko
Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri