Latvijas Dabas fonds laidis klajā padomu krājumu zemniekiem dabisko pļavu atjaunošanai

Latvijas Dabas fonds (LDF) laidis klajā informatīvu materiālu krājumu “Padomi dabisko pļavu atjaunošanai” par dabisko pļavu atjaunošanas metodēm, kurš noderēs zemniekiem un citiem dabisko pļavu apsaimniekotājiem. Padomu krājums veidots, izmantojot LDF projekta GrassLIFE piecu gadu praktisko pieredzi dabisko pļavu atjaunošanā. Šobrīd dabiskās pļavas Latvijā klāj vien 0,7% valsts teritorijas, tāpēc to atjaunošana ir fundamentāli nozīmīga, lai unikālā dabas vērtība neizzustu pavisam.

Ilustratīvajā materiālu krājumā “Padomi dabisko pļavu atjaunošanai” aplūkotas tādas praksē īstenotas pļavu atjaunošanas metodes kā pļavas augu piesēja, zemes virskārtas līdzināšana, zvaguļu sēšana, sēklām bagātas zāles un siena izklāšana, nevēlamo sugu ierobežošana un augu sēklu izplatīšana, ganību dzīvniekus piebarojot ar sēklām bagātu dabisko zālāju sienu. Krājumu papildina kopsavilkuma materiāls, kurā uzskaitītas pazīmes, kas liecina par atjaunošanas nepieciešamību, un sniegti padomi, kuri palīdzēs orientēties plašajā atjaunošanas metožu klāstā.

LDF projekta GrassLIFE eksperte Baiba Strazdiņa skaidro ieceri par krājumu: “Pēdējos gados pieaug to saimnieku skaits, kuri vēlas savās pļavās atgriezt agrāko ziedaugu bagātību. Sagatavotais padomu krājums varētu saimniekus iedvesmot un iedrošināt izmēģināt ko jaunu. Viņi var savākt un izkaisīt zvaguļu sēklas, reizi pāris gados uzecēt daļu pļavas un ecētajā vietā izklāt sēklu ienākšanās laikā sugām bagātā ceļmalā vai pļavā sapļautu sēklu zāli, pirms tam pārliecinoties, vai nopļautajā vietā neaug dabiskiem zālājiem neraksturīgas vai nevēlamas sugas. Tāpat var izlīdzināt senus cūku rakumus vai risas, kuras neļauj veikt zālāja stāvokļa uzlabošanai atbilstošu pļaušanu.”

Dabiskā pļava ir ekosistēma, kuru raksturo bagātīga bioloģiskā daudzveidība un īpaša augu un dzīvnieku sabiedrība. Taču dabiskās pļavas Latvijā pašlaik atrodas uz izzušanas robežas, jo pēdējo piecdesmit gadu laikā ievērojami mainījušies zemes lietojuma veidi – palielinās monokultūru un industriālās lauksaimniecības ietekme. Dabiskās pļavas izzūd vietās, kur tās tiek mēslotas, uzartas vai pārvērstas par kultivētu pļavu, labības vai rapšu lauku. Tāpat tās izzūd tur, kur pārtraukta to pļaušana vai ganīšana un kur īstenota nepiemērota apsaimniekošana – vēlā pļaušana, smalcināšana vai pļaušana bez siena savākšanas.

Degradētu dabisko pļavu, kamēr tā vēl nav pilnībā iznīcināta, var atjaunot, īstenojot ekoloģisko atjaunošanu. Ekoloģiskās atjaunošanas mērķis ir ievirzīt degradēto zālāja ekosistēmu atveseļošanās trajektorijā, palīdzot tai tuvināties mērķekosistēmai, pielāgoties vietējām un globālām pārmaiņām, kā arī saglabājot un veicinot tās sugu noturību un attīstību. Latvijas Dabas fonda padomu krājums palīdzēs dabisko pļavu apsaimniekotājiem īstenot ekoloģisko atjaunošanu, izmantojot praksē pārbaudītas metodes.

Materiālu krājumu “Padomi dabisko zālāju atjaunošanai” sastādīja LDF projekta GrassLIFE eksperti Solvita Rūsiņa, Baiba Strazdiņa, Rūta Sniedze-Kretalova un citi. Tas ir brīvi pieejams šeit.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri