Mobilo ganāmpulku pie sevis aicina gandrīz 100 saimnieki!

Noslēgusies pieteikšanās Latvijas Dabas fonda mobilo ganāmpulku uzņemšanai dabiskajās pļavās visā Latvijā. Latvijas Dabas fonds saņēma pieteikumus no 92 zemes īpašniekiem, kas kopā pretendē uz 996 hektāru noganīšanu. Vairāk nekā puse (598 ha) pieteikumu ir par īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ietverto zālāju apsaimniekošanu.  Pieteikumi saņemti no visām Latvijas malām.

Šobrīd Latvijas Dabas fonda eksperti izskata pieteikumus, lai varētu līdz 15. aprīlim visiem sniegt atbildes par to, vai mobilais ganāmpulks varēs ierasties noganīšanos darbos šovasar. Ja arī šovasar noganīšana pieteicēja teritorijā nebūs iespējama, visi pieteikumi tiek saglabāti un Latvijas Dabas fonds veido datu bāzi par pļavām, kurām ir nepieciešams palīdzēt. Tas, iespējams, varētu notikt nākamajos gados.

Mobilā ganāmpulka darbību projekta GrassLIFE ietvaros līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE programma. Tāpēc priekšroka tiks dota tiem pieteicējiem, kuru dabiskās pļavas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura 2000, un tiem, kuru pļavas ir atzītas par Eiropas Savienības nozīmes biotopiem.

Latvijas Dabas fonds un projekts GrassLIFE saka lielu paldies visiem, kas pieteicās un atbalsta dabisko pļavu saglabāšanai Latvijā!

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri