Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks ierodas Siguldā

Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE ietvaros izveidotais mobilais ganāmpulks šonedēļ sāks noganīšanas darbus Siguldas dabiskajās pļavās – Balonu pļavā, Melnajos krastos un Klauku līcī. Visas ganības šķērso gājēju takas, tāpēc Siguldas iedzīvotāji un viesi, kas dodas pa tām pastaigās, varēs sastapties arī ar mobilā ganāmpulka gotiņām – pļavu atjaunotājām.

Uz Melnajiem krastiem dosies septiņas govis, kurām ganību laikā dzims teliņi. Balonu pļavā pretī Siguldas peldētavai uzturēsies astoņas govis ar trīs teliņiem, bet pārējām mazuļi dzims ganībās. Ar viņām kopā būs arī bullis Bo. Savukārt Klauku līcī, Paradīzes un Gleznotājkalna pakājē, būs iespējams sastapt desmit teles ar bulli Asusu.

Klauku līcī mobilais ganāmpulks uzturēsies visu vasaru. Melno krastu pulciņš jūnija vidū pāries uz blakus pļavu pie Strēlnieku mājām abpus Lorupītei. Lielākie ceļotāji būs mobilais ganāmpulks Balonu pļavā, jūnija vidū dodoties uz ganībām pie Egļupes ietekas Gaujā, vēlāk pārceļoties uz Roču rezervātu pie Zvārtes ieža un rudens atālā atgriežoties Balonu pļavā. Kopumā LDF mobilais ganāmpulks, kurā šobrīd ir vairāk nekā 110 Galovejas šķirnes liellopi, šovasar darbosies 20 teritorijās visā Latvijā.

Siguldas pļavās sastopami īpaši aizsargājami biotopi – Klauku līcī ir parkveida pļavas un ganības, Melnajos krastos sugām bagātas ganības, bet Balonu pļavā – sausi zālāji kaļķainās augsnēs un mēreni mitru pļavu un smiltāju zālāju mozaīka.

Mēs aicinām Siguldas iedzīvotājus un viesus droši šķērsot ganību teritoriju, ievērojot drošības noteikumus:

  • Ganību teritorijā var iekļūt pa gājēju vārtiņiem. Vārtiņus aiz sevis vienmēr jāaizver!
  • Ja šķērsojat ganību teritoriju ar suni, tas jātur pavadā.
  • Teritorija, kurā uzturas lopi, ir norobežota ar elektrisko ganu. Lūdzam būt uzmanīgiem, ja esat aploka tuvumā, sargājiet sevi un bērnus.
  • Turieties drošā attālumā no lopiem, nemēģiniet tos noglaudīt, nebarojiet un nekaitiniet tos!
  • Izturaties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

Ja ievērojat kādas problēmas ganībās, redzat bojātu aploku vai rodas kādas neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem pa tālruni 2 9119612 vai 67830999, kā arī sūtot e – pasta vēstuli uz [email protected].

Mobilais ganāmpulks izveidots LDF īstenotā projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros. GrassLIFE ir ES LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts, ko īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām visā Latvijā.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri