Kā veicies pļavas kvadrātmetram Uzvaras parkā?

Uzvaras parkā šovasar ziedēja parastā raudene, pļavas vilkmēle un pļavas dedestiņa, sēklas briedināja pļavas ķimene un šaurlapu ceļteka un vēl rudenī ar dzelteniem ziediem priecēja vītolu staģe. Tās visas mājo Uzvaras parkā pagājušajā rudenī iesētajā pļavas kvadrātmetrā, ko akcijas “Iesēj savu kvadrātmetru” ietvaros Latvijas Dabas fonds kopā ar Rīgas Mežiem izveidoja, liekot lietā vasarā ievāktās dabisko zālāju augu sugu sēklas.

Uzvaras parkā ierīkotajā vietā pagājušā gada rudenī tika izsētas 28 Latvijas pļavās ievāktas dabiskajiem zālājiem raksturīgu augu sugu sēklas. Šīs vasaras garumā no tām uzdīga 25 sugu augi. Bez jau minētajiem ziedaugiem iesētajā vietā ir sadīdzis parastais pelašķis, ārstniecības ancītis, rasaskrēsliņš, pērkonamoliņš, vizulis, pīpene, dzirkstelīte, pļavas un lielā dzelzene, brūngalvīte, lielziedu vīgrieze, baltā un ziemeļu madara, pļavas bitene, plankumainā asinszāle, vītolu staģe, matainā vēlpiene, pļavas spulgnaglene, vidējā ceļteka, vanagu vīķis un kalnu āboliņš. Sētās sugas tajā papildina pļavas ķērsa, pļavas un ložņu āboliņš,  efeju sētložņa, maura retējs, piecputekšņu radzene un ložņu gundega, kuras atsegtajā vietā ir iesējušās no blakus esošā zāliena. Kopumā ierīkotajā vietā Latvijas Dabas fonda eksperti uzskaitījuši 34 dažādu augu sugas.

Latvijas Dabas fonda eksperti ir apsekojuši arī citus pērnajā rudenī ierīkotos kvadrātmetrus, un jāsecina, ka Uzvaras parkā ir vieni no labākajiem rezultātiem visā akcijā. Iespējams, sava loma ir ierīkotā laukuma konfigurācijai – kvadrātmetra vietā parka dārznieki izlēma velēnu noņemt  2m garai pusmetru platai slejai. Tas tika darīts estētiskos nolūkos, bet tā ietekmē “kvadrātmetram” piegulošajā zālājā augošo augu lapas daļēji nosedza ierīkoto “kvadrātmetru”, jaunos dīgstus tā pasargājot no vēja, lietus lāsēm un saules stariem.

Lielākā daļa no īstajiem pļavu augiem ir daudzgadīgi. Pirmajā gadā tie parasti nesteidz ziedēt, bet uzkrāj spēku, lai jaunajā vietā labāk iedzīvotos. Sagaidāms, ka lielākā daļa no izaugušajiem augiem ziedēs nākamgad. Iespējams, ka arī kāda no izsētajām sēklām sadīgs tikai pēc gada, sagaidot dīgšanai labvēļīgākus apstākļus. Latvijas Dabas fonda eksperti turpina uzraudzīt Uzvaras parka kvadrātmetru, jo augu dīgšanas sekmes tajās ir arī vērtīgs informācijas avots par savvaļas augu piesējas iespējām ārpus pļavas dzīvotnēm.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri