GrassLIFE partneri tiekas partneru sanāksmē


Pēc divu gadu pārtraukuma, ko noteica COVID19 pandēmijas uzliktie ierobežojumi, projekta GrassLIFE partneri – Latvijas Dabas fonds, 12 zemnieku saimniecības no visas Latvijas, Latvijas Universitāte un Vides Risinājumu institūts, 21. un 22. aprīlī tikās kārtējā partneru sanāksmē. 

Sanāksmē Mālpilī partneri dalījās ar projekta laikā paveikto – Latvijas Dabas fonda eksperti iepazīstināja ar projekta rezultātu kopsavilkumu, atjaunojot dabiskos zālājus kopš 2018. gada, kā arī ar to, kas vēl izdarāms projekta noslēdzošajā gadā. Solvita Rūsiņa no Latvijas Universitātes prezentēja zālāju monitoringa rezultātus un secinājumus par atjaunošanas sekmēm. GrassLIFE partneri – zemnieku saimniecības dalījās pieredzē par paveikto savās teritorijās – tika aplūkotas izmantotās zālāju atjaunošanas metodes, parādīts sasniegtais, iezīmēts tas, kas vēl jāpaveic GrassLIFE ietvaros. Saimnieki augstu novērtē projekta sniegto iespēju iegādāties lopus, uzlabot ganību infrastruktūru un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Projekta lauksaimniecības konsultante Inga Muižniece iepazīstināja ar atziņām par zālājos ganītu liellopu gaļas īpašībām, kā arī tās patēriņa tendencēm, jo tieši šādas gaļas tirgošana varētu vislabāk iekļauties GrassLIFE partnersaimniecību biznesa modelī. Projekta partneri arī iepazinās ar Anglijā izstrādātu lauku uzņēmējdarbības pieeju “Nature means business” un apsprieda iespējas to piemērot savā darbībā.

Vides risinājuma institūta eksperti iepazīstināja ar paveikto ārstniecības augu sniegto ekosistēmu pakalpojumu izpēti, kā arī gaidāmo Ziemeļu dabas medicīnas muzeja atklāšanu šovasar Cēsīs.

Šī ir viena no pēdējām tikšanās reizēm visiem partneriem kopā, jo projekts GrassLIFE tuvojas savam noslēgumam, tāpēc nu jau sarunu galvenās tēmas ir pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar jau sasniegtajiem rezultātiem.

 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri