GrassLIFE mobilais ganāmpulks – pilsētu pļavās, pludmalē, uz salas, mākslas parkā

2020. gada sezonas apskats

Ziemas sezonu, kā jau ierasts, projekta GrassLIFE mobilā ganāmpulka lopi pavada savā pamata bāzes vietā – novietnē Līgatnē. Novietne gan nenozīmē, ka govis, buļļi un teļi iekārtojušies siltā kūtī – Galovejas šķirnes govis arī aukstas un sniegainas ziemas labprāt pavada zem klajas debess. Šobrīd ganāmpulkā jau ir 112 liellopi, šovasar piedzimuši 30 teliņi – tie tiek saukti dabisko pļavu puķu vārdos, tāpēc arī tagad, kad pļavas ir noziedējušas, ganāmpulkā aug Baldriņš, Puplaksis, Madara, Dedestiņa, Gandrene, Sētložņa un daudzi citi “puķainie”, kas savā mūžā arī ēduši vien dabisko pļavu augus. Audzis arī to vietu skaits, kur mobilais ganāmpulks darbojies.

Mobilā ganāmpulka sezona 2020. gadā tika atklāta Siguldas pilsētas pļavās, un pirmā “darbavieta” bija parkveida pļavas un ganības Klauku līcī, kur ganāmpulks ieradās 29. aprīlī. Vēlāk desmit Klauku līča govīm piebiedrojās kolēģes Balonu pļavā, Melnajos krastos un Ziedlejās pie Lorupes gravas. Visas ganības šķērsoja gājēju takas, tāpēc mobilā ganāmpulka govis iepazina daudzi siguldieši un Siguldas viesi. Kopumā Siguldas apkaimē mobilais ganāmpulks šogad ir noganījis 7 dabiskos zālājus 53 hektāru platībā. Lielākā daļa no tām ir Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošās valsts pļavas, bet 17 ha – privātīpašnieku zālāji.

Siguldiete Sarma Kvasele dzīvo Strēlniekos, kas atrodas netālu no Melnajiem krastiem. Viņa bija viena no vietējiem iedzīvotājiem, kas ganāmpulka uzraugu komandai brīvprātīgi palīdzēja pieskatīt ganāmpulku – gandrīz katru dienu gāja apraudzīt, kā klājas melnbaltajām skaistulēm, vai aploks nav bojāts un visas ir uz vietas. Kā saka Sarma, mobilā ganāmpulka govis ir ļoti labi audzinātas – draudzīgas, bet ieturētas, un labi sadzīvoja ar interesi, ko par tām izrādīja pastaigās gājēji. Daudzi no tiem esot apciemojuši Melnos krastus tieši tāpēc, lai paskatītos uz gotiņām, īpaši rudenī, kad šajā ganāmpulka daļā bija teliņu laiks. Kā novērojusi Sarma, daudziem bērniem šī bijusi pirmā sastapšanās ar govi klātienē. Sarmas kundzei pašai ganāmpulkā bija arī sava mīlule – Vizbulīte – un viņa ar prieku pavasarī gaidīs ganāmpulku ierodamies atkal.

Mobilais ganāmpulks ierodas Siguldas Klauku līcī. 2020. gada 29. aprīlis. Foto: Kristaps Kalns

 

Ņemot vērā to, ka mobilais ganāmpulks gan Siguldā, gan citviet Latvijā atrodas cilvēkiem tuvu pieejamās vietās, ganības šķērso gājēju takas un daudziem cilvēkiem šī ir retā sastapšanās ar ganību dzīvniekiem, ganāmpulka uzraugi regulāri velta uzmanību govju socializācijai – dodoties uz ganībām, ar govīm runājas, pavada ilgāku laiku to vidū, lai dzīvnieki pierastu pie cilvēkiem, nebūtu tramīgi, nesatrauktu cilvēkus un arī neuztrauktos paši.

Šogad mobilais ganāmpulks pirmo reizi darbojās arī Rīgas pilsētas pļavās – tur sadarbībā ar Rīgas domi tika apsaimniekotas un atjaunotas pļavas, kurās sastopams vērtīgais un retais Eiropas Savienības nozīmes biotops Piejūras zālāji. Mobilais ganāmpulks vasaras garumā Vakarbuļļos noganīja 18 hektārus zālāju. Pludmales tuvums šīm govīm bija īsti vietā karstajā vasarā, un bieži vien tās varēja sastapt, atvēsinoties ūdenī, vērojot garāmpeldošās jahtas un uzmetot skatu atpūtniekiem.

Karstajās dienās govis Vakarbuļļos laiku pavadīja pludmalē. Foto: GrassLIFE

 

Visneparastākā ganību vietu šajā sezonā bija Kaibalas sala Daugavā, uz kuru devās 13 mobilā ganāmpulka aitas. Lai nokļūtu uz salas, aitām bija jāpiedzīvo laivu brauciens ganāmpulka uzraugu pavadībā, un sezonas laikā aptuveni 1 hektāru plašā dabiskā pļava, kurā sastopams Eiropas Savienības nozīmes biotops Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, kā arī pļavai piegulošā meža josla, tika kārtīgi noganīti.

Kā stāsta Sandra Pudāne no Lielvārdes novada pašvaldības, kura bija atbildīga par sadarbību ar mobilo ganāmpulku – lai arī par to, kā atjaunojies zālājs pēc vienas ganīšanas sezonas vēl nevar spriest, pļavas ainava ir mainījusies fantastiski. Aizaugušais džunglājs ir pazudis, aitas noēdušas arī apakšējo krūmu daļu, parādījusies skaista ainava un sala kļuvusi pārredzama no viena krasta līdz otram. Sandra arī atzīst, ka viņai atbildība par ganāmpulku ir bijis ļoti neparasts un patīkams pienākums, kas nav tipisks pašvaldības darbs, un aitu ganības uz salas bijis notikums visiem. Tagad ir interesanta un savādāka darba padarīšanas sajūta, un šī pieredze iedvesmojusi Lielvārdes novada pašvaldību noganīšanu turpināt arī nākamajos gados, meklējot sadarbību ar kādiem privātiem aitu īpašniekiem.

Aitas ierodas Lielvārdē. 2020. gada jūlijs.


Kopumā 2020. gada sezonā noganīti 261 hektāri 28 ganību vietās visā Latvijā – Siguldas, Inčukalna, Amatas, Līgatnes, Talsu, Kandavas, Valkas, Apes, Ērgļu, Lielvārdes, Dundagas, Madonas un Salacgrīvas novados un Rīgas, Jelgavas un Siguldas pilsētās. Ganību sezona noslēdzās 24. novembrī, kad pēdējās govis atstāja ganības Zvārtavā. Aktīvākajā ganīšanas laikā mobilais ganāmpulks vienlaikus atradās 13 dažādās vietās Latvijā. Lai varētu noganīt pēc iespējas vairāk vērtīgo dabisko zālāju, ganāmpulks tiek sadalīts mazākās vienībās, kuras ganās dažādos Latvijas reģionos, un mazie ganāmpulki tiek izmantoti secīgai viena reģiona zālāju noganīšanai. Tad arī samazinās pārvadāšanas attālumi, kas ir gan ērtāk, gan labāk govīm un saudzīgāk klimatam.


Projekta GrassLIFE zālāju eksperte Baiba Strazdiņa vērtē: “Vietās, kur mūsu ganāmpulks ganījās jau otru vai pat trešo reizi, jau šogad varēja vērot zināmus uzlabojumus – zālājos būtiski bija samazinājies kūlas slānis un to malās augošo krūmu rindas bija kļuvušas caurskatāmākas. Tas ļauj domāt, ka turpmākos gadus ganīšanas ietekme būs vērojama arī veģetācijā – ganot ekstensīvi, daļa no pļavu augiem varēja izziedēt un izsēt sēklas, bet, pateicoties lopu izveidotajiem atklātiem augsnes laukumiem, kurus iepriekš nosedza kūla, tika radīta iespēja sēklām sasniegt augsni un iesakņoties. Turpinot ganīšanu arī vasaras otrajā pusē, tika mazināts jauno dīgstu noēnojums, tā ļaujot tiem labāk attīstīties, lai jau šogad tie varētu sazelt kā vitāli un konkurētspējīgi augi un pēc gada mūs priecēt ar lielāku ziedaugu bagātību.”

Mobilais ganāmpulks ir Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta GrassLIFE ietvaros izveidots gaļas liellopu ganāmpulks, kurš dodas noganīt grūti pieejamas un sarežģīti apsaimniekojamas teritorijas Latvijā, kurās nepieciešams atjaunot dabiskos zālājus. Ganāmpulks dodas uz pļavām, kuras ir vismaz 5 ha plašas, atrodas Natura 2000 teritorijā un kuras atbilst kādam ES nozīmes zālāju biotopam.

Mobilais ganāmpulks ir maksas pakalpojums, kurā ietilpst lopu pārvadāšana, aploku uzstādīšana, ganību uzraudzība, un atkarībā no ganību teritorijas specifikas izmaksas ir 50 –100 EUR par hektāru. Sadarbības partnerus noganīšanai projekts GrassLIFE uzmeklē, analizējot dabisko zālāju situāciju Latvijā, kā arī, balstoties projekta laikā izveidotajā zālāju īpašnieku datu bāzē.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri