GrassLIFE mobilais ganāmpulks ierodas Jelgavas Sieramuižā

 Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks šonedēļ ieradīsies Sieramuižas apkaimē Jelgavā. Tāpat kā pagājušajā gadā, ganāmpulks atradīsies pie Platones ietekas Lielupē un noganīs dabīgās pļavas, lai tajās atjaunotu un uzturētu sugu daudzveidību. Šī ir viena no vairāk nekā 20 mobilā ganāmpulka darba vietām šajā sezonā.

Sieramuižā ir vērtīgie un aizsargājamie biotopi – palieņu pļavu un sugām bagātu ganību komplekss, un iepriekšējā gada pieredze apliecināja, ka noganīšana ir šīm pļavām labi piemērots apsaimniekošanas veids. Tāpēc Latvijas Dabas fonds un projekts GrassLIFE turpina sadarbību ar Jelgavas pilsētu un privātajiem pļavu īpašniekiem šajā apkaimē.

Sieramuižā ieradīsies septiņas Galoveju šķirnes govis un divi teliņi. Pļavā tie uzturēsies vienu līdz divus mēnešus, atkarībā no zāles daudzuma.

Lūdzam Jelgavas iedzīvotājus laipni uzņemt savā pilsētā mobilo ganāmpulku un ievērot drošības noteikumus:

  • Teritorija, kurā uzturas lopi, ir norobežota ar elektrisko ganu. Lūdzam būt uzmanīgiem, ja esat aploka tuvumā, sargājiet sevi un bērnus.
  • Turēties drošā attālumā no lopiem!
  • Nebarot un nekaitināt lopus.
  • Neļaut aplokā iekļūt suņiem, un, esot ganību tuvumā, turēt suņus pavadā.
  • Izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri