GrassLIFE iepazīstina ar dabisko zālāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem 

Dabisko zālāju daudzveidību varam aplūkot arī no ekosistēmu pakalpojumu skatu punkta - pētot un uzskaitot dabisko zālāju sniegtās vērtības, kuras izmanto gan cilvēki, gan citas dzīvās radības. Ekosistēmas nosaka mūsu dzīves vidi, un arī dabiskajiem zālājiem te ir liela loma. 

Ekosistēmu pakalpojumus sadala trīs grupās: apgādes, regulējošie un kultūras, tādā veidā aptverot visas dzīves vides jomas. Lai parādītu dabisko zālāju plašo nozīmi, projektā GrassLIFE ir sagatavotas informatīvas faktu lapas par to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, īpaši uzsverot zemnieku lomu tajos. Zemes īpašniekiem, kuri apsaimnieko dabiskos zālājus, ir iespējas pļavu sniegtos ekosistēmu pakalpojumus gan bagātināt, gan mazināt. Mūsu sagatavotajās faktu lapās ir sniegti arī ieteikumi, kā zemnieki var sekmēt katra atsevišķā dabisko zālāju ekosistēmu pakalpojuma nozīmi, un kas ir tās rīcības, kas tos ietekmē negatīvi un mazina. 

Esam aplūkojuši tādus ekosistēmu pakalpojumus kā apputeksnēšana, ārstniecības augu nodrošināšana, lopbarība. Tāpat uzmanība pievērsta zālāju spējai samazināt plūdu riskus un attīrīt ūdeni, uzkrāt oglekli un veidot veselīgu augsni. Ne mazāk nozīmīga ir dabisko pļavu loma invazīvo sugu ierobežošanā un kaitēkļu regulēšanā. Dabiskās pļavas lielā kultūrvēsturiskā nozīme aplūkota caur kultūras ekosistēmu pakalpojumu prizmu. 

Kā parāda faktu lapas, lielākā daļa no šiem pakalpojumiem ir tādi, kas var būt ļoti noderīgi pašiem zemniekiem - uzturot un apsaimniekojot dabisko pļavu, zemnieki gūst ne tikai tiešos, bet arī netiešos saimnieciskos labumus. Savukārt citi dabisko zālāju sniegtie labumi ir tādi, ko mēs baudām un izmantojam mēs visi - sākot no tīra ūdens un beidzot ar ainavu un pļavu ziediem Jāņu vainagā.

Ekosistēmu faktu lapas sagatavoja projekta GrassLIFE ekspertu komanda. Mākslinieks: M.Ābols. 


Ar dabisko pļavu sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem var iepazīties šajā sadaļā. 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri