Apciemo Latvijas dabiskās pļavas! 

 

Dabisko pļavu vislabāk iepazīt, protams, var, dodoties pļavā. Kur Latvijā atrodamas dabiskās pļavas, kas brīvi pieejamas visiem interesentiem? Esam izveidojuši sarakstu, kuru turpināsim papildināt. Daži padomi, pirms dodieties uz šīm daba takām: 

  • Pārslēdziet tāluma redzi uz tuvumu un pievēršiet uzmanību detaļām - augiem, kukaiņiem, visam, kas notiek zem kājām. 
  • Paņemiet līdzi pļavas puķu noteicēju, lai uzzinātu, "kas ir tā lillā puķīte". 
  • ja ieraugat kādu īpašu tauriņu, kukaini vai augu, nofotogrāfējiet to un reģistrējiet savu novērojumu portālā www.dabasdati.lv 

Atceraties - pļavās jāievēro dabai draudzīga uzvedība! Nedrīkst plūkt aizsargājamos augus, izrakņāt pļavu, atstāt tajā atkritumus. 

RANDU PĻAVAS

Randu pļavas ir vienīgās piejūras pļavas Latvijā, kas arī uzskatāmas par dzīvo herbāriju, kur 200 ha platībā sastopama trešdaļa Latvijas ziedaugu. Šeit sastopami gandrīz visi Latvijas piekrastes biotopi, tai skaitā lielākais piekrastes pļavu un lagūnu komplekss.

Te atrodamas vairāk nekā 40 aizsargājamo augu sugas – sarkanā auzene, ložņu smilga, niedru lapsaste, jūrmalas āžloks, jūrmalas miķelītis, jūrmalas armērija un citas.

Pļavās ierīkota taka, kas ved uz putnu vērošanas torni.

Atrodas Vidzemes Jūrmalā starp Ainažiem un Kuivižiem. 

BALONU PĻAVA SIGULDĀ

Pļava atrodas Gaujas nacionālajā parkā, Gaujas labajā krastā 500 metrus lejpus Gaujas tilta.

Foto: Andris Soms

DRUBAZU PĻAVA ABAVAS IELEJĀ

Pļavu var izstaigāt, ejot par Drubazu dabas taku, kas atrodama ceļa labajā pusē pirms Sabiles. Izcila botāniskā taka, kurā īpaši skaisti ir naktsvijoļu laikā. Pļava pieder Drubazu saimniekiem, taču tā brīvi pieejama visiem bez maksas, ja grupā nav vairāk par 10 cilvēkiem.

ABAVAS SENLEJA - KANDAVAS KURŠU PILSKALNS

Viegli pieejama vieta, kas nozīmīga gan kā kultūrvēsturisks objekts, gan dabas daudzveidības oāze. Pilskalns un tā apkārtnes pļavas ir bagātas ar dabisko zālāju sugām – te sastopami sausi kaļķaini zālāji un tiem raksturīgās sugas: stepes timotiņš, kalnu āboliņš, ziepenītes, pļavauzītes, zeltainā gundega, krasta veronikas, zemzālītes, gaiļbiksītes, smaržzāle, krāšņi zied saulainām mežmalām raksturīgā asinssarkanā gandrene, vasaras sākumā atrodamas koši ziedošas vilkābeles. Var veikt īsu apskati, uzkāpjot pilskalnā un palūkojoties uz pasauli no augšas, vai doties nelielā pastaigā pa pilskalna apkārtni, kas ir labākais veids, kā iepazīt šejienes pļavas.

Ir stāvlaukums, jāiet pa laika gaitā iemīdītajām taciņām. Pilskalns atrodas Kandavā.

Foto: Agnese Priede

ABAVAS SENLEJA - BUSES PILSKALNA APKĀRTNE 

Izcila ainavu vērošanas vieta jebkurā gadalaikā. Taču, pārslēdzot tālo skatu uz detaļām, te var iepazīt arī sausus kaļķainus zālājus un tajos sastopamos augus. Stāvā nogāze, kur aplūkojamas Imulas ielejai raksturīgas izteiktas terases, apaugusi ar sausu kaļķainu zālāju. Vasarās te ir daudz koši ziedošu augu – pīpenes, āboliņi, dzelzenes, gandrenes, madaras, rasaskrēsliņi, pēterenes, pļavauzītes, smaržzāle un citi. No dabisko zālāju indikatorsugām sastopams parastais vizulis, zilganais grīslis, gaiļbiksītes, matainā vēlziede un citi, kā arī dažas reti sastopamas augu sugas, piemēram, vīru dzegužpuķe un platlapu bezgale.

Ir stāvlaukums un ierīkota pastaigu taka.

Foto: Agnese Priede

VEKŠU PĻAVAS

Vekšu pļavas var iepazīt, izejot Vekšu dabas taku, kas atrodas apmēram 1 km attālumā no apdzīvotas vietas Zīle. Te var vērot augu daudzveidību, kas raksturīga sausām un kaļķainām pļavām, tajās atrodas simtgadīgi ozoli, kuros mīt lapkoku praulgrauži. Te arī var iepazīt upju palieņu pļavas un Gaujas vecupes. Pļavu biotopi ir mērķtiecīgi atjaunoti ar noganīšanu.

Vekšos saimnieko GrassLIFE partneri Sanita un Ainis Āboliņi.

Dabas taka atrodas ganību teritorijā, kurā ganās gaļas lopi, kuriem vēlams netuvoties bez īpašnieku klātbūtnes.

Takas atrašanās vieta kartē. 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri