71% Latvijas iedzīvotāju nespēj iedomāties savu ikdienu bez ārstniecības augiem

Projekta GrassLIFE ietvaros veiktais pētījums par Latvijas iedzīvotāju ārstniecības augu lietošanas paradumiem liecina, ka ārstniecības augus ikdienā lieto 71% Latvijas iedzīvotāju. Trešā daļa iedzīvotāju ārstniecības augus ikdienā ievāc paši, bet Latvijā populārākās ārstniecības augu sugas ir piparmētras, kumelītes un liepziedi. Pētījumu veica projekta partneris Vides risinājumu institūts. 

Gaidot šajā pašā projektā veidotā Ziemeļu dabas medicīnas muzeja atklāšanu Cēsīs, Vides risinājumu institūts sniedz ieskatu Latvijas iedzīvotāju ārstniecības augu lietošanas paradumos.

Vides risinājumu institūta pētniece Rūta Abaja atzīst: “Savvaļas augu vākšana ir viena tām Latvijas iedzīvotāju īstenotajām tradicionālajām praksēm, kas saglabājas cauri gadiem un, kā redzam, nebūt nav izzūdoša arī mūsdienu patēriņa pasaules apstākļos. Ārstniecības augu vākšana gan sekmē cilvēku saikni ar dabu, gan arī palīdz veicināt dabisko pļavu saglabāšanu, jo piešķir tām lielāku vērtību.”

Ārstniecības augu lietošana Latvijā
86%

sieviešu lieto ārstniecības augus veselības nolūkiem
59%

rīdzinieku izmanto ārstniecības augus
71%

citu reģionu iedzīvotāji izmanto ārstniecības augus
36%

ārstniecības augus vāc savvaļā

Rīdzinieki kūtrākie, laukos un ciematos dzīvojošie – naskākie

Ārstniecības augu lietošanas paradumus būtiski ietekmē vairāki faktori: dzīvesvietas reģions, dzīvesvietas urbanizācijas līmenis, dzimums, mājās runātā valoda. Augus veselības uzlabošanas nolūkos izmanto 86% sieviešu un tikai puse vīriešu. Rīdzinieki ārstniecības augus izmanto kūtrāk nekā reģionu iedzīvotāji. Ārstniecības augus ikdienā lieto 59% rīdzinieku un vairāk nekā 71% citu reģionu iedzīvotāju. Tāpat ārstniecības augus vairāk iecienījuši tie, kas dzīvo ciematos un laukos. Starp šiem iedzīvotājiem dabas veltes veselībai lieto 81% iedzīvotāju, bet pilsētnieku vidū – 72%. No tiem respondentiem, kuri ģimenē runā latviešu valodā, 78% izmanto ārstniecības augus, savukārt krieviski runājošo vidū augus lieto vien puse aptaujāto.

Amats un izglītība lielu lomu nespēlē, taču nozīmīga ir vide, kurā cilvēks audzis

Nodarbošanās un izglītība būtiski neietekmē ļaužu ārstniecības augu lietošanas paradumus. Tajā, vai cilvēks izmanto vai neizmanto ārstniecības augus, lielāka nozīme ir tieši dzīves videi. Dzīve mazāk urbanizētās teritorijās veicina ārstniecības augu izmantošanu. Lielākais ārstniecības augu lietotāju īpatsvars (88%) bija starp cilvēkiem, kuri ir uzauguši viensētās un kuri pašlaik dzīvo viensētās.

Kuri augi iecienītākie?

Lūgti nosaukt iecienītākās drogas tējas pagatavošanai, respondenti visbiežāk minēja piparmētru (23%), kumelīti (10%) un liepziedus (7%). Pārējās sugas minēja niecīgs skaits aptaujāto. Iemesli, kādēļ ļaudis izvēlas lietot ārstniecības augus, ir dažādi. Teju pusei Latvijas iedzīvotāju (44%) ārstniecības augi ir ikdienas labsajūtas garants. Tikpat daudziem ārstniecības augi nāk talkā saslimšanas gadījumā, bet trešā daļa aptaujāto augus lieto slimību profilaksei. Mazāka daļa aptaujāto (15%) bez ārstniecības augu klātbūtnes nespēj iedomāties pirts rituālu, bet 6% respondentu ārstniecības augus lieto visos minētajos gadījumos.

Savvaļā vāc katrs trešais

36% visu aptaujāto un puse no tiem, kuri ikdienā izmanto ārstniecības augus, šos augus vāc savvaļā. Faktori, kas ietekmē to, vai ĀAA lietotāji vāc augus savvaļā, ir dzīvesvietas reģions, urbanizācijas līmenis, dzimums, vecums, nodarbošanās.

Tikai trešā daļa Rīgā dzīvojošo ārstniecības augu lietotāju vāc tos savvaļā, savukārt citos reģionos dzīvojošajiem šis rādītājs pieauga līdz 51‒65%. Arī mājās lietotā valoda ir būtisks faktors šajā jautājumā: starp tiem latviešu bija 54% un krievvalodīgo 37%. Savvaļā visbiežāk vāktās sugas ir liepziedi (20% aptaujāto), piparmētra (13%), pelašķi (12%), gaiļbiksītes (10%) un vīgriezes (9%). Kopumā respondenti ir minējuši pavisam 80 sugas, kuras viņi vāc savvaļā.

Vieglāk nopirkt

Divas trešdaļas ārstniecības augu lietotāju tos iegādājas. Vairāk nekā puse ārstniecības augu lietotāju drogas pērk aptiekās, 24% pārtikas preču veikalos, 16% zemnieku tirgos un 16% tieši no augu savācējiem un audzētājiem. Pirkto augu sarakstu veidoja pavisam 76 ārstniecības augu sugas. Populārākās no tām ir kumelītes (16% aptaujāto), piparmētras (8% aptaujāto) un liepziedi (6% aptaujāto).

Zināšanu pārnese notiek ģimenē

Galvenais zināšanu avots par ārstniecības augu izmantošanu pārliecinoši ir tieši ģimene – to min 71% ārstniecības augu lietotāju. Respondenti uzziņai izmanto arī grāmatas (36%), internetu (44%) un citus masu informācijas līdzekļus (16%). Savukārt katrs desmitais norādīja, ka īpašu zināšanu avotu par ārstniecības augu tēmu viņam nav.

Aptaujā par iedzīvotāju ārstniecības augu lietošanas paradumiem piedalījās 1031 respondents, tostarp 593 sievietes un 438 vīrieši. Dalībnieku kopa atlasīta atbilstoši Latvijas iedzīvotāju sadalījumam pa reģioniem un atkarībā no mājās lietotās valodas. Aptauju Vides risinājumu institūta uzdevumā veica sabiedriskās domas izpētes kompānija “Latvijas Fakti” 2020. gada vasarā.

Interesē ārstniecības augi? Dodies uz Ziemeļu dabas medicīnas muzeju!

Cēsīs, Cēsu pilsmuižas klētī, 18. jūnijā durvis vērs GrassLIFE ietvaros radītais Ziemeļu dabas medicīnas muzejs. Tā informatīvā ekspozīcija sniegs plašu ieskatu ārstniecības augu lietošanas tradīcijās sendienās, mūsdienu pielietojumos un nākotnes attīstības potenciālā.

Ziņojums “Latvijas dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi” pieejams šeit.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri