GrassLIFE partneri gūst pieredzi “Drubazās”

Pašā jūnija sākumā GrassLIFE partneru saimniecību saimnieki tikās pieredzes apmaiņas sanāksmē projekta saimniecībā “Drubazas” Abavas ielejā, kur saimnieko un pļavas atjauno Ģirts Dzērve. 

Saimniekošanu skaistajā vietā pie Sabiles sāka Ģirta tēvs,  kas rūpējies par šo vietu un ainavu kopš 90. gadu sākuma. 

No tēva Ģirts pārņēmis dziļu izpratni par saimniekošanu ar cieņu pret dabu un ārkārtīgi lielu mīlestību pret savu zemi. To papildinājis ar jaunu darba sparu, saimniecības darbības dažādošanu un zināšanām vides zinātnē.

Saimniecība ir neliela, 42 hektāri, un lielāko daļu no tās aizņem ES nozīmes aizsargājamie biotopi. Saimniecība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Abavas senleja” un sadarbība ar dabu te vienmēr ir bijusi saimniekošanas pamatā. 

“Drubazās” audzē vīnogas un ražo vīnu, piedāvā lauku tūrisma iespējas un atjauno dabiskās pļavas.  Pateicoties projektam GrassLIFE, sākot ar pagājušo gadu, saimniecībā ir jauni palīgi vērtīgo pļavu apsaimniekošanai – Galovejas šķirnes govis, kuras rāmi ganās ES nozīmes biotopos lai palīdzētu Ģirtam saglabāt izcilās Abavas nogāžu pļavas. Turklāt govis arī piešķir īpašu akcentu ainavai. 

Projekta ietvaros Ģirts jau veicis vairāku pļavu atjaunošanu un šobrīd pārbauda to, kā darbojas inovatīva zālāju atjaunošanas metode – zvaguļa sēja. Tas nozīmē, ka mazais zvagulis tiek izmantots citu, nevēlamu un ekspansīvu sugu ierobežošanai, lai dotu iespēju un vietu spēkā pieņemties dabisko pļavu augiem.

Pēc zvaguļa Ģirts devās gandrīz uz otru Latvijas malu – projekta partnersaimniecību “Andruks” Ziemeļgaujā, kur ir bagātīgas zvaguļu pļavas. Ģirts nopļāva zvaguli, pārveda uz savu saimniecību, kur izžāvēja un pēc tam izkaisot izsēja pļavās, kurās nepieciešams ierobežot ekspansīvās sugas.  Šogad zvagulis ir labi ieaudzies un jau koši zied.

Atjaunošanas metodēm līdzi seko projekta biotopu eksperti no LDF un LU, lai izvērtētu metodes un sagatavotu zināšanu apkopojumu, kas noderētu arī citiem.

Pieredzes apmaiņā 5. jūnijā piedalījās lielākā daļa GrassLIFE partneru saimniecību no visiem Latvijas reģioniem. Visas GrassLIFE partneru saimniecības saimnieko īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ir ar izcilu dabas vērtību bagātas vietas. Daloties pieredzē gan par dabisko pļavu atjaunošanas metodēm, gan par saimniekošanas ekonomiskajiem parametriem, mēs stiprinājām projekta komandas un partneru izpratni par dažādajiem ar dabisko pļavu apsaimniekošanu saistītajiem aspektiem.

Vairāk par saimniecību.

Saziņai ar saimniecību:

https://www.facebook.com/drubazasvins/ 

“Drubazas” atrodamas tieši pirms Sabiles. Garām pabraukt neļaus izcilā nogāžu ainava un norādes uz botānisko taku ceļa vienā malā un norāde uz Drubazu vīna darītavu otrā.
Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri