Zāles stiebra pieskāriens un sienāžu sisināšana: Latvijas sabiedrība novērtē pļavu sensoro pieredzi

 

Projekta GrassLIFE galvenais mērķis ir Latvijas dabisko pļavu atjaunošana, bet tikpat nozīmīga ir arī saruna ar Latvijas iedzīvotājiem par pļavām un pļavu vietu un nozīmi mūsu dzīvē. Tā dažādos pasākumos projekta gaitā esam aptaujājuši cilvēkus, lai uzzinātu, kas, viņuprāt, ir galvenās pļavas vērtības. Mūsu veiktās aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem pļava galvenokārt saistās ar patīkamām sensorām sajūtām un pļavu produktiem. 

Smarža, krāsas un noskaņa: tās ir pirmās asociācijas, kuras rodas, domājot par pļavu. Kā aptaujās noskaidrots, pļava Latvijas sabiedrībai galvenokārt saistās ar virkni pozitīvu emociju un sensoru pieredzi. Ikviens novērtē puķes, zāli, kukaiņus, sienu, govis, putnus un taureņus, pastaigu ar basām kājām pa pļavu vai laisku atpūtu, guļot pļavā un caur puķēm lūkojoties vasaras debesīs.

 

Aptauju dalībnieki uzteic ne tikai pļavas sniegto gandarījumu maņām, bet arī tās produktus. Pļavas produkti Latvijas iedzīvotājiem vispirms saistās ar ārstniecības augiem, tējām un medu, ko apstiprina arī pirkšanas paradumu dati. Aptaujāto cilvēku atbildes rāda, ka gaļas, garšaugu un piena produktu tiešā saistība ar pļavu ir mazāk zināma.

Savukārt, balsojumā par ekosistēmu pakalpojumiem iedzīvotāji pļavu atzīst par ārstniecības augu un zāļu tēju avotu un par nozīmīgu ainavas elementu, mazāk pievēršot uzmanību pļavai kā lopbarības avotam vai kā ekosistēmai, kas palīdz uzturēt tīru ūdeni un veselīgu augsni.


Aptauju rezultāti apliecina, ka Latvijas sabiedrība ir gatava atbalstīt dabu un tai draudzīgu saimniekošanu laukos ar savām pirkumu izvēlēm. Lielākā daļa respondentu atbildēja, ka labprāt izvēlas iegādāties dabai draudzīgus produktus: 53% šādu izvēli izdara tad, ja dabai draudzīgo produktu cena ir līdzīga parasto produktu cenai, savukārt 39% iegādājas dabai draudzīgus produktus arī tad, ja to cena ir augstāka. 92% aptauju dalībnieki norādījuši, ka ir gatavi maksāt par produktu augstāku cenu, zinot, ka to iegāde palīdz saglabāt dabiskās pļavas un vairot dabas daudzveidību.

Veikto aptauju rezultāti ir lieliskas ziņas visiem tiem saimniekiem, kas saimnieko dabiskajās pļavās. Tie apliecina sabiedrības vērtības un gatavību tās atbalstīt. Turpmākajos gados GrassLIFE projekta komanda aktīvi strādās, lai popularizētu produktus, kuri nāk no pļavas un cilvēkus, kas nenogurstoši strādā Latvijas dabas saglabāšanas labā.

Dalīties: