Swedbank pievienojas dabisko pļavu atbalsta kustībai “Iesēj savu kvadrātmetru”

Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE un Swedbank šodien Daugavas krastā kopīgi iesēja dabiskās pļavas augu kvadrātmetru, kas papildinās zaļo zonu pie bankas centrālās ēkas Rīgā. Līdz ar to Swedbank pievienojas Latvijas Dabas fonda sāktajai dabisko pļavu atbalsta kustībai “Iesēj savu kvadrātmetru!”, kurā iesaistījušies jau daudzi Latvijas iedzīvotāji un nu pievienojas arī organizācijas un uzņēmumi.

“Dabiskās pļavas un ganības ir izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Lai saglabātu šīs unikālās ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība, ir svarīgi ne tikai īstenot vērienīgus dabas aizsardzības pasākumus, bet arī spert mazos solīšus, iesaistot visu sabiedrību. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka Swedbank atsaucās mūsu idejai iesēt vienu pļavas puķu kvadrātmetru arī savā saimniecībā. Izplatot pļavas augus urbānās teritorijās, mēs palīdzam izplatīties to sēklām un veidojam papildu dzīves un barošanās vietas tauriņiem, kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem. Tāpat, sējot šādus kvadrātmetrus publiski pieejamās vietās, mēs varam labāk pastāstīt par Latvijas dabiskajām pļavām un to vērtību,” stāsta Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja Latvijas Dabas fondā.

“Atvērtība ir viena no mūsu vērtībām, tāpēc ar prieku atsaucāmies Latvijas Dabas fonda aicinājumam iesēt kvadrātmetru pļavas un palīdzēt dabai ienākt pilsētā. Jaunā urbānā – dabiskā pļava zaļos centrālā vietā pie bankas – darbinieku, klientu un jauno pāru, kas iecienījuši šo Daugavas krastu fotosesijām, acu priekšā. Līdz ar estētisku ieguvumu, tā ir iespēja ieraudzīt, kā ikviens varam dot savu pienesumu dabas vērtību saglabāšanā pat pilsētā,” stāsta Swedbank Finanšu pārvaldes vadītāja Līga Šķendere.

Šoruden pie Swedbank iesētais pļavas kvadrātmetrs sazaļos nākamajā vasarā un ar katru vasaru tur uzziedēs arvien jaunas augu sugas.  Kvadrātmetrā iesēti tādi augi kā ārstniecības ancītis, Baltijas pērkonamoliņš, parastais vizulis, pļavas dzelzene, dzirkstelīte, ziemeļu madara, pļavas spulgnaglene, kalnu āboliņš, vanagu vīķis un citi. Šis kvadrātmetrs arī tiks iekļauts projekta GrassLIFE īstenotajā sabiedriskās zinātnes pētījumā par dabisko pļavu augu piesēju mauriņos un pilsētvidē – tajā pētnieki izvērtēs šoruden izsēto pļavas augu dīgšanas sekmes apmēram 700 kvadrātmetros visā Latvijā.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc dabisko pļavu puķu sēklām, Latvijas Dabas fonds nākamajā gadā plāno paplašināt sēklu ievākšanu un kustību “Iesēj savu kvadrātmetru!” turpināt, sadarbojoties gan ar iedzīvotājiem, gan organizācijām.

Dalīties: