Mobilā ganāmpulka sekmes Vakarbuļļos

 

Šogad Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks pirmo reizi strādā arī Rīgā, Vakarbuļļu pļavās dabas liegumā “Piejūra”. Jūlija sākumā eksperti devās izvērtēt mobilā ganāmpulka veikumu un secināja, ka Vakarbuļļu pirmās ganības ir sekmīgi noganītas. Tagad govis pārvestas uz Vakarbuļļu ielas Rietumu gala pļavām. 

“Šobrīd izskatās, ka pļava ir pilna vīgriezēm, bet, papētot tuvāk, skaidri redzams, ka tā ir labi noganīta,” vērtē projekta GrassLIFE zālāju eksperte Baiba Strazdiņa. Lai arī vīgriezes govis nav ēdušas, starp tām ir labi izganīti laukumi, kuros turpina ziedēt gan dabiskiem zālājiem raksturīgi augi, piemēram, vidējās ceļtekas, ziemeļu madaras, pļavas bitenes, purva gandrenes un dzegužpirkstītes, gan tieši biotopam Piejūras zālājs raksturīgās jūrmalas armērijas, žerāra doņi, jūrmalas āžloki un purva mātsaknes. Tāpat ziedēt turpina krāšņās jumstiņu gladiolas. Tā kā ganību appļaušanu Rīgas Dome plāno veikt vasaras otrajā pusē, jumstiņu gladiolas sekmīgi varēs izziedēt un nogatavināt un izsēt sēklas. Savukārt ganību liellopi, noēdot un izbradājot iepriekšējos gados uzkrājušos kūlu, ir radījuši lielisku iespēju sēklām nokļūt līdz augsnei, tā nodrošinot iespēju tām iesakņoties, lai nākamajā gadā tās spētu ziedēt ar jaunu jaudu.

Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus)

 Vidējā ceļteka (Plantago media)

Ziedošie augi arī turpmākās nedēļas būs lieliska barošanās vieta kukaiņiem, bet plašākie, mazāk izganītie laukumi visas vasaras gaitā kalpos par ligzdošanas un patvēruma vietu pļavās un to malās ligzdojošajiem putniem.

Ar līdz šim paveikto ir apmierināti arī par zālāja apsaimniekošanu atbildīgie Rīgas Domes darbinieki, jo kopējais zāles apjoms, kurš no pļavas pēc appļaušanas būs jānovāc, ir krietni mazāks nekā citus gadus, kas būtiski atvieglos turpmāko pļavas apsaimniekošanu.

Baiba Strazdiņa arī stāsta: “Gan mums, gan Domes darbiniekiem īpašs prieks ir par govju sniegumu niedru noganīšanā, jo niedru izplatības ierobežošana bija viens no ganīšanas mērķiem. Pļavu aizaugšana ar niedrēm ir plaši izplatīta problēma pārmitrās pļavās, kurās nav pietiekama apsaimniekošanas intensitāte. Skaidrs, ka pēc vienas ganību sezonas niedru apjoms būtiski nav samazinājies, taču daudzviet zālājā redzami nograuzti niedru ceri, kas ļauj domāt, ka ganīšanu turpinot, niedru apjoms šajā pļavā samazināsies.”

Purva gandrenes (Geranium palustre) un ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus)

Noganītās niedres

Mobilā ganāmpulka noganītais Vakarbuļļu pļavu dabas liegums “Piejūra”

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri