Mobilā ganāmpulka 2019. gada sezona - kas paveikts?

Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks šobrīd dzīvo savā ziemas novietnē Līgatnes pagastā un gatavojas jaunajai ganīšanas sezonai. Tikmēr esam apkopojuši, ko mobilā ganāmpulka liellopi un aitas paveikuši 2019. gadā un kādus secinājumus varam izdarīt par šādu paņēmienu vērtīgo un izzūdošo dabisko pļavu atjaunošanā.

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks izveidots projekta GrassLIFE ietvaros, lai dotos noganīt grūti pieejamas un sarežģīti apsaimniekojamas dabiskās pļavas dažādās vietās Latvijā, priekšroku dodot pļavām, kas atrodas Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Ganāmpulks sāka darboties 2018. gadā un nu aizvadīta otrā ganīšanas sezona. Šobrīd ganāmpulkā ir 69 Galovejas šķirnes liellopi un 185 aitas. 

2019. gada ganīšanas sezonu mobilais ganāmpulka sāka vienā no gleznainākajām vietām Latvijā – brīvdabas mākslas parkā Pedvālē. Pedvālē lieliski sadzīvo mākslas un dabas vērtības, jo brīvdabas mākslas objekti izvietoti pļavās, starp kurām ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi. Līdz šim lielākā Pedvāles pļavu daļa bija apsaimniekotas pļaujot, taču Pedvāles reljefs ir tāds, ka ne visās vietās iespējas piekļūt ar pļaušanas tehniku. Tāpēc vasaras sākumā uz mākslas parku devās 6 govis ar teliņiem un 13 aitas, lai atjaunotu pļavu dabisko vērtību un ar savu klātbūtni papildinātu arī mākslas objektus. 

Pedvāles komanda kopā ar GrassLIFE komandu priecājas par sekmīgo ganību sezonas sākumu

 

2019. gada sezonas laikā mobilā ganāmpulka vienības ir pabijušas 20 dažādās vietās Latvijā, vasaras laikā noganot 207 hektāru dabisko pļavu. Lai aktīvākajā zāles augšanas laikā varētu noganīt iespējami lielākas biotopu platības, ganāmpulks tiek sadalīts vairākās vienībās, kuras vienlaicīgi ganās dažādās Latvijas vietās. Lai samazinātu pārvadāšanas attālumus, kur vien iespējams, mazie ganāmpulki tiek izmantoti secīgai viena reģiona zālāju noganīšanai. Tā 2019. gadā noganījām vairākas, salīdzinoši netālu esošas pļavas Gaujas nacionālajā parkā, Ziemeļgaujā, Abavas senlejā un Lielupes palienes pļavās. 

Ganības Lielupes palienes pļavās Jūrmalā. Foto: Artis Veigurs

 

2019. gadā mobilais ganāmpulks pirmo reizi iepazinās ar tūristiem – uzturoties Siguldas pilsētas pļavās, kuru šķērso intensīvi izmantotas gājēju takas. Šī pieredze bija veiksmīga abām pusēm – cilvēki izprata noteikumus, izturējās pret ganāmpulku ar cieņu, tos netraucēja un dzīvnieki savukārt centās netraucēt cilvēkus.

Visgrūtāk pieejamā ganīšanas vieta 2019. gadā bija Gaujas Nacionālajā parka Roču rezervāta pļava Amatas un Ročupītes satekā pie Zvārtas ieža. Lai to sasniegtu, ganāmpulkam kājām bija jāšķērso Amatas upe. 2019. gada ganīšanas sezona tika noslēgta Ziemeļgaujā, kur septiņas govis ar teļiem ganījās līdz 20. novembrim, kad ganāmpulks atgriezās ziemas novietnē, kur tos sagaidīja dabiskajās pļavās savākts siens un mierīga dzīve līdz pavasarim. 

Mobilais ganāmpulks šķērso Amatas upi, lai nokļūtu jaunajā ganību vietā.

 

Lai atrastu piemērotākās noganīšanas vietas, 2019. gada sākumā projekts GrassLIFE izsludināja atklātu pieteikšanos uz mobilā ganāmpulka pakalpojumu. Saņēmām vairāk nekā 100 pieteikumus no zemes īpašniekiem visā Latvijā. Līdz ar to šobrīd projekta īstenotāju rīcībā ir datu bāze ar interesentiem, kura tiks izmantota arī tālākajā mobilā ganāmpulka darbībā. 2020. gadā atklāta pieteikšanās netiks izsludināta, jo vispirms vēlamies palīdzēt tiem, kas jau pieteicās pagājušajā gadā.

Mobilais ganāmpulks dodas uz pļavām, kuras ir vismaz 5 ha plašas, taču senākie un sugām bagātākie zālāji visbiežāk ir nelieli, tāpēc esam meklējuši iespējas arī šādu zālāju apsaimniekošanai. Tā 2019. gadā 6 mūsu aitas visu vasaru ganījās 2 ha lielā Turaidas puses zālājā, kura saimnieks pats bija ierīkojis aploku un nodrošinājis lopu dzirdināšanas iespējas.

Mobilais ganāmpulks ir maksas pakalpojums, kurā ietilpst lopu pārvadāšana, aploku uzstādīšana, ganību uzraudzība, un atkarībā no ganību teritorijas specifikas izmaksas ir 50 –100 EUR par hektāru.

Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja, komentē: “Mobilais ganāmpulks ir inovatīva un Latvijā, Baltijā un Skandināvijā līdz šim neizmantota metode dabisko pļavu atjaunošanai. Projektā GrassLIFE mēs izvērtējam tās lietderīgumu gan no dabas atjaunošanas viedokļa, gan no ekonomiskās ilgtspējības viedokļa. Lielākais izaicinājums izdevumu mazināšanai ir dzīvnieku pārvadāšanas plānošana un ganību vietu ierīkošana, kas prasa daudz resursus. Projekta GrassLIFE ietvaros turpinām eksperimentēt un meklējam optimālo mobilā ganāmpulka darbošanās modeli, lai šo ļoti pieprasīto iniciatīvu turpinātu vismaz nākamos 10 gadus.”

Dalīties: