Mazpulki vāc dabisko pļavu sēklas!

Jūnijā Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE un mazpulcēni no 18 mazpulkiem visā Latvijā sāk kopīgu darbu Latvijas dabisko pļavu labā – mazpulku jaunieši šovasar vāks un žāvēs dabisko pļavu augu sēklas, kuras tiks nodotas Latvijas Dabas fondam un izmantotas dabisko pļavu atjaunošanai Latvijā.

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Mazpulku padomi 2020. gadā sāka sadarbību, lai iepazīstinātu mazpulku jauniešus ar dabiskajām pļavām un iesaistītu tos dabisko pļavu pētniecībā.

Lai varētu ievākt dabisko pļavu augu sēklas, jūnijā mazpulcēniem notiks nodarbības par pļavas augu atpazīšanu. Tajās jaunieši iemācīsies, kā atpazīt augus un sēklas, kā arī saņems instrukcijas par to, kā sēklas ievākt, žāvēt un iepakot. Augu ievākšana sāksies jūlijā, kad augiem sāk nogatavoties sēklas. Ievācamo augu sarakstā ir iekļauti 17 bieži sastopami un viegli nosakāmi augi, kas raksturīgi dabiskajām pļavām – tādi kā zvagulis, pļavas bitene, vidējā ceļteka, lielziedu vīgrieze un citi. Mazpulcēni sēklu vākšanas procesu arī dokumentēs, un apkopotās fotogrāfijas palīdzēs Latvijas Dabas fondam pilnveidot augu noteicēju sēklu ievākšanai. Sēklas pēc ievākšanas tiks izžāvētas, iepakotas un nodotas Latvijas Dabas fondam. Katrs sēklu vācējs vai vācēju grupa veikto darbu dokumentēs Mazpulcēna dienasgrāmatā un gala rezultātu prezentēs Mazpulku projektu forumā.

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE vadītāja stāsts: “Dabisko pļavu sēklu ievākšana un izsēšana vietās, kur iespējams atjaunot dabisko pļavu, ir samērā zināma, taču ļoti sarežģīti īstenojama pļavu atjaunošanas metode. Lielākās grūtības rada tieši sēklu ievākšana – dabisko pļavu augi zied dažādos laikos, tie neaug vienkopus lielās plantācijās, bet gan izkliedēti dabā, turklāt sēklas ir sīkas un tās galvenokārt var ievākt ar rokām. Tāpēc šis projekts dos ne tikai jaunas zināšanas mazpulcēniem, bet arī vērtīgu informāciju par to, kā iespējams ievākt sēklas savvaļā, kādi ir iespējamie ievākšanas apjomi, kuras sugas iespējams ievākt labāk un vairāk.”

Ievāktās sēklas Latvijas Dabas fonds izmantos, lai radītu jaunas dabiskās pļavas – tās tiks izsētas projekta GrassLIFE partnersaimniecību pļavās, kurās nepieciešams uzlabot augu daudzveidību. Projekta zālāju eksperti arī sekos līdzi dīgšanas un augšanas sekmēm, lai varētu izdarīt secinājumus par sēklu piesēšanas efektivitāti un attīstīt šo metodi dabisko pļavu atjaunošanai jau plašākā mērogā.

Sēklu vākšana noslēgsies rudenī, kad sēklu vācējiem teiksim paldies Mazpulku projektu forumā.

Sēklu vākšanas un žāvēšanas procesam varēs sekot līdzi Mazpulku Facebook un Instagram kontos, kā arī, sekojot mirkļbirkai #mazpulkipļavā

Lielziedu vīgrieze
Dalīties: