Mazpulki mācās atpazīt un vākt dabisko pļavu sēklas


Jūlija izskaņā un augusta sākumā projekta GrassLIFE partnersaimniecību teritorijās norisinājās pļavas sēklu nodarbības "No sēklas līdz sugām bagātām pļavām", kuru laikā mazpulku jaunieši mācījās atpazīt augus un sēklas. Projekta GrassLIFE pārstāves Zane Līkā un Laura Zvingule mazpulcēniem stāstīja, kā sekmīgi ievākt, žāvēt un iepakot sēklas. Mazpulku jauniešiem zināšanas noderēs, lai šovasar vāktu un žāvētu dabisko pļavu augu sēklas, kuras tiks nodotas Latvijas Dabas fondam un izmantotas dabisko pļavu atjaunošanai Latvijā. 

2020. gadā Latvijas Dabas fonds sāka sadarbību ar Mazpulku padomi, lai iepazīstinātu mazpulku jauniešus ar dabiskajām pļavām un iesaistītu tos dabisko pļavu pētniecībā un uzlabošanā. Mazpulcēni ievāks, iepakos un nodos sēklas Latvijas Dabas fondam, kas radīs jaunas dabiskās pļavas - tās tiks izsētas projekta GrassLIFE partnersaimniecību pļavās, kurās nepieciešams uzlabot augu daudzveidību.

Mazpulku jaunieši viesojās projekta GrassLIFE partnersaimniecībās SIA "Andruks", Z/s "Drubazas" un Z/s "Jaunkraukļi" - plašajās dabiskajās pļavās varēja uzmeklēt lielziedu vīgriezi, pļavas biteni, dziedniecības ancīti un citus tām raksturīgos augus.

Lai vāktu, jāpazīst! Projekta GrassLIFE pārstāves Zane Līkā un Laura Zvingule iepazīstināja mazpulku jauniešus ar 16 bieži sastopamiem un viegli nosakāmiem augiem, kuri sastopami dabiskajās pļavās, un sniedza instrukciju sēklu ieguvei. Mazpulcēni sēklu vākšanas procesu dokumentēs, lai Latvijas Dabas fonds varētu pilnveidot augu noteicēju sēklu ievākšanai. Kolīdz ievāktas, sēklas pēc žāvēšanas un iepakošanas nonāks Latvijas Dabas fondā, lai darbs Latvijas dabisko pļavu labā turpinātos!

Pateicamies Mazpulku padomei par sadarbību un priecājamies par jauniešu ieinteresētību Latvijas dabisko pļavu pētniecībā un atjaunošanā!
Dalīties: