Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks atvadās no Siguldas līdz nākamajam gadam

Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks šogad naski strādājis, atjaunojot dabiskās pļavas Siguldas teritorijā. Govis ar teļiem darbojās gan Klauku līcī un Lauru pļavā, gan Balonu pļavā un teritorijā pie Lorupes grīvas. Kopumā Siguldas apkaimē mobilais ganāmpulks šogad ir noganījis 7 dabiskos zālājus 53 hektāru platībā. Lielākā daļa no tām ir Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošas valsts pļavas, bet vairāk nekā 17 ha pieder privātajiem zemju īpašniekiem.

Dabisko pļavu atjaunošanas projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks, kurš darbojas jau trešo gadu, ir izveidots, lai ar noganīšanu atjaunotu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās iekļautus aizsargājamos zālāju biotopus. Klauku līcī tas palīdzēja atjaunot unikālās parkveida pļavas un ganības, bet Melnajos krastos un Strēlniekos – sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. Balonu pļavā un teritorijā pie Lorupes grīvas mobilais ganāmpulks atjaunoja gan sausus zālājus kaļķainās augsnēs, gan mēreni mitras pļavas.

Klauku līcī, kā arī Balonu pļavā, Lauru pļavā pie Nurmižu rezervāta un Lorupes grīvas pļavā mobilais ganāmpulks ganījās gan šogad, gan arī pirms gada. Taču virknē Siguldas pļavu tas darbojās pirmo reizi.

Tā kā Klauku Līci, Melnos krastus, kā arī Balonu un Lorupes grīvas pļavas šķērso gājēju takas, ar mobilā ganāmpulka gotiņām šovasar iepazinās daudzi Siguldas teritorijas iedzīvotāji un apmeklētāji. Vairums taku apmeklētāju par šo tikšanos priecājās un ievēroja ganību šķērsošanas nosacījumus, tomēr netrūka arī starpgadījumu ar brīvi palaistiem suņiem, sabojātiem aplokiem un salauztiem vārtiņiem.

"Atšķirībā no Rietumeiropas valstīm, cilvēki Latvijā vēl nav pieraduši pie ganībām pilsētās un rekreācijas teritorijās. Taču mēs redzam, ka izpratne veidojas, tāpēc esam pārliecināti, ka ar katru nākamo gadu problēmu būs aizvien mazāk,” situāciju komentē projekta GrassLIFE mobilā ganāmpulka koordinators Jānis Andrušaitis.

Kāpēc nepieciešams mobilais ganāmpulks un kāpēc tas ganās Siguldas pļavās?

Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks, kurā šobrīd jau ir 100 Galovejas šķirnes liellopi un 200 Romanovas šķirnes aitas, ir pirmais un vienīgais ganāmpulks Latvijā, kas ir izveidots tieši dabisko pļavu atjaunošanai.

Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – to sugu daudzveidība ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos lietus mežos. Ja tropiskie lietus meži ir nepārspēti kopējā tajos sastopamo sugu skaita ziņā, tad sugu piesātinājuma pasaules rekordi pieder Igaunijas parkveida pļavām un Argentīnas augstkalnu zālājiem. Tomēr arī Latvijā ir pļavas, kur vienā kvadrātmetrā aug vairāk nekā 50 augu sugu.

Diemžēl dabisko pļavu un ganību Latvijā ir palicis ļoti maz. Ja vēl pirms 100 gadiem tās sedza 30% no Latvijas teritorijas, tad šobrīd tās aizņem vien 0,7%. Līdz ar to ir svarīgi saglabāt katru dabisko pļavu kvadrātmetru, lai mēs šo gadsimtiem ilgā dabas un cilvēka mijiedarbībā radīto dabas vērtību nezaudētu.

GrassLIFE mobilā ganāmpulka uzdevums ir noganīt tās dabiskās pļavas, kuras ir sarežģīti apsaimniekot. Noganīšana ir viens no labākajiem veidiem, kā tām palīdzēt atgūt augu sugu daudzveidību, pļavu puķu krāšņumu un pildīt to ekoloģisko funkciju – būt par mājvietu augiem un dzīvniekiem, saglabāt augsnes veselību un ainavas skaistumu.

Dalīties: