Kā mobilais ganāmpulks iekārtojās Klauku līcī

29. aprīlī projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks ieradās pirmajās šīs sezonas ganībās - parkveida pļavā Klauku līcī Siguldā. 

Klauku līcī ir sastopams Eiropas Savienības nozīmes biotops Parkveida pļavas un ganības. Aizaugušo parkveida pļavu pirms pāris gadiem atjaunot sāka Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Tika izcirsti krūmi un daļa no sekundārajiem kokiem. Taču kļuva skaidrs, ka atjaunošanu turpināt ar pļaušanu nebūs iespējams - pļavai ir grūti piebraukt, tajā ir daudz koku, kā arī pļavā ir mikroliegums. Tāpēc projekts GrassLIFE vienojies ar DAP par iesaistīšanos pļavas noganīšanā. 

Pļavai ir sava specifika - pēc izciršanas tajā palikušas saknes un zari, līdz ar to daudz organiskās vielas un zemsedze vēl arvien ir pārāk auglīga. Tāpēc arī pļavā dominē ekspansīvās sugas - ciesas un gārsas. Lai to mainītu, pļavu vajag apsaimniekot intensīvāk - nopļaut un novākt vai noganīt vismaz divas reizes gadā. Šobrīd atjaunošanas plāns paredz noganīšanu šobrīd un otrreiz vasaras beigās. 

Pļavā šobrīd darbojas 10 Galovejas šķirnes govis, un pēc pirmajiem iespaidiem šķiet - zāle šeit ir gana garšīga! 

Mobilā ganāmpulka govis tiek pārvadātas īpaši aprīkotā piekabē. To vada mobilā ganāmpulka koordinators Jānis Andrušaitis.
Dalīties: