Jaunā pētījumā tiek izcelta dabiskās pļavas produktu vērtība

Dabiskās pļavas ir būtiska Eiropas ainavas un mantojuma daļa. Tās uztur un vairo dabas daudzveidību, kā arī sniedz ekosistēmas pakalpojumus, kuri uzlabo vides un cilvēku labklājību. Tomēr izmaiņas zemes apsaimniekošanas praksē novedušas pie dabisko pļavu iznīkšanas un platību samazināšanās. Jaunajā ziņojumā Latvijas Dabas fonds pēta iespējas Ziemeļeiropas bioģeogrāfiskā reģiona ilgtspējas veicināšanai, izmantojot dabisko pļavu produktu augsti pievienoto vērtību.

Eiropas dabiskās pļavas ir nozīmīgas: tās uzglabā vairumu ES lauksaimniecības zemju oglekļa, tās nodrošina dzīvotni apputeksnētājiem, regulē barības vielas augsnē un samazina augsnes eroziju. Šīs pļavas ir lauksaimniecības produktu avots, tās izmanto tūrismā, ir daļa no kultūras un sociālās identitātes. Taču neatbilstoša apsaimniekošana un nepietiekama dabisko pļavu produktu vērtīgo īpašību akcentēšana tirgū ir izraisījusi satraucošu Eiropas dabisko pļavu samazināšanos.

Latvijas Dabas fonda jaunajā pētījumā, kas veikts projekta GrassLIFE ietvaros ietilpst literatūras izpēte, gadījumu pētījumi, metodoloģija, testa struktūra dabisko pļavu produktu vērtības noteikšanai un ieteikumi šo produktu popularizēšanai. Ziņojums parāda, ka pastāv lieliska iespēja attīstīt dabisko pļavu produktu ražošanu, uzņēmējdarbību un mārketingu, akcentējot dabisko pļavu produktu vērtību visās piecās produktu kategorijās, kas aplūkotas šajā ziņojumā – gaļa, piens, medus un zāle, kā arī savvaļas ārstnieciskie augi.

Viens no pētījumā novērtētajiem produktiem ir gaļa. Ir zināms, ka gaļai, kas iegūta no liellopiem, kuri baroti ar zāli, piemīt augstāka uzturvērtība, īpaši attiecībā uz taukskābju veidu un procentiem. Ziņojumā sniegtas rekomendācijas šīs gaļas atpazīstamības veicināšanai, ievērojot principu: “mazāk, bet labāk”.

GrassLIFE projekta vadītāja Inga Račinska norāda: “Pētījums ir paredzēts dabisko pļavu īpašniekiem, ražotājiem un pārtikas industrijas pārstāvjiem. Ar to mēs ceram veidot spēcīgu pamatu jaunas paaudzes dabisko pļavu produktu attīstībai Latvijā un kaimiņvalstīs.”

Pētījuma autore ir Traci Birge, DSc, Helsinku universitāte. 

Pētījums angļu valodā pieejams šeit: Grasslands-Biodiversity-and-Business_GrassLIFE report

Dalīties: